O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 192a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

má závod dostatek, sociální zařízení jsou uklizená, čistá a v dobrém pořádku, jídelna je vzhledná, čistá a strávníci používají vkusných podnosů a příborů, jídlo se dováží z Chirany, dílny mají dostatek přímého osvětlení, větrání výchova je. Lesní závod má asi 370 zaměstnanců, z toho přímo na závodě třicet, vesměs administrativních, technických a v údržbě, sociální zřízení by vyhovovala, kdyby v nich nebyl nepořádek a nečistota, všichni zaměstnanci dostávají pracovní obleky, techničtí uniformu, ti, kteří pracují s chemickými prostředky, jsou vybaveni speciálními ochrannými zařízením. Výroba panelů z odpadních dřevěných hmot je vzhledem i vybavením spíše středověká manufaktura než moderní provozovna je dřevěná má nedostatečné větrání a sociální zařízení neexistují, do provozovny není zavedena voda a také kanalizace neexistuje.
Hotel Německý na Komenského náměstí: provozní místnosti a kuchyně jsou udržovány v čistotě a jsou  v dobrém stavu, pokoje jsou upravené a čisté, záchody i přesto že jich používá veřejnost, jsou udržovány v pořádku. Obdobně je tomu v hotelu Musil v Gottwaldově ulici, kde však je malá, nevyhovující kuchyně. Naproti tomu stará budova hotelu Panský dům na náměstí dr. S. Sekaniny dnešnímu provozu nedostačuje a nevyhovuje když jsou místnosti čisté v pořádku záchody v přízemí jsou nově upravené a čisté. Pohostinství na Brněnské ulici podává pouze studená jídla, pohostinské pokoje nejsou, všude je čistota a pořádek, chybí pouze splachovací záchody. Bufet v hotelu Panský dům nevyhovuje, prodejní místnost je dobře osvětlena, ale nemá větrání. Kuchyně odborného lesnického učiliště v budově záruku je prostorná, jídelna vyhovuje kapacitou i čistotou, skladiště potravin prostorově vyhovuje, ale páchne myšinou.
Prodejna Pramen – potraviny vedle okresního ústavu národního zdraví na náměstí dr. S. Sekaniny má malou prodejnu s nedostačujícím přímým osvětlením, skladiště působí temným a stísněným dojmem, přímé osvětlení ani větrání není. Pramen – cukrovinky (prodejna na náměstí dr. S. Sekaniny) prodejní místnost je chladná a má dostatečně přímé osvětlení, zasklenou stěnou oddělená místnost slouží jako skladiště a kancelář, je přeplněná, má pouze nepřímé osvětlení a větrání pouze dveřmi. Pramen – pečivo (prodejna na náměstí Komenského) jediná místnost slouží jako prodejna, skladiště a kancelář, prostorově nevyhovuje, nemá vodu, přímé osvětlení je nedostačující a větrání je nemožné, jinak je v prodejně pořádek a čisto, zařízení je provizorní a snad bude přemístěno. Pramen – potraviny (prodejna v Gottwaldově ulici) prodejna malá ale čistá a upravená, je ale chladná a přímé osvětlení nedostačuje. Pramen – Masna prodejna

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová