O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 191b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

obnovit; v kuchyni třeba vyměnit nábytek, nebo jej alespoň natřít; chybí skladovací prostor na potraviny; záchod zaměstnanců a hostů je splachovací a čistý; hlodavci v provozních prostorách nejsou; chybí skříňky pro pracovní oděvy zaměstnanců. Jatky: závod nemá uklizečku; na klozetech není udržována čistota; umývadlo tam je, ale chybí mýdlo a ručník; v závodě se skladuje asi 20q kostí, které hnijí a zapáchají; bylo by třeba týdně je odvážet; v závodě se provádějí adaptace a bude přemístěna jídelna zaměstnanců. Ve veterinární ošetřovně v Nečasově ulici nebyly zjištěny žádné hygienické závady; je udržována v čistotě. V  nuceném  výseku masa na Žďárské ulici je také udržována čistota a není závad. Kamenolom je rizikové pracoviště, kde jsou zaměstnanci ohroženi silikozou; jsou proto pravidelně vyšetřováni plicním střediskem; hygienických závad zde není. V okresním závodě Jihomoravských elektráren je pouze administrativní centrum a sklad materiálu; zaměstnanci pracují venku v terénu; údržbářské cely jsou rizikovým pracovištěm a jsou pravidelně vyšetřovány. Tiskárna Grafia na náměstí dr. I. Sekaniny; obvodní lékař zde provádí pouze běžný hygienický dozor; v provozovnách je umývadlo s teplou a studenou vodou, společný splachovací záchod je v budově. Také v autodopravě na Žďárské ulici je zajištěna lékařem pouze běžná zdravotnická péče a hygienických závad zde není. V komunálních službách v Domu služeb na náměstí dr. I. Sekaniny až na zámečnické dílny, kde jsou veliké nedostatky v udržování pořádku a v čistotě v umývárně a na záchodě, není hygienických závad, při kontrole zjištěno, že zaměstnanci nepoužívají při práci ochranných zařízení; kontrola byla provedena v listopadu a při další kontrole v prosinci zjištěno, že podstatné zlepšení nenastalo. Sportovní a technické potřeby: v rizikových pracovištích je asi sedmdesát zaměstnanců, závod je ve staré budově, některé provozovny jsou v adaptovaných místnostech a sociální zařízení, a pokud vůbec nějaká jsou, nevyhovují; k jejich odstranění provádí závod v současné době přístavbu, která odstraní stísněnost dosavadních provozních prostorů, odloučí provozy hlučné, zlepší odsávání v lakovně, kterou také odloučí od ostatních provozů. Ve druhé etapě bude postavena v  areálu příštího závodu u silnice k Pohledci dřevěná hala se všemi sociálními zařízeními. Silniční vývoj má asi 120 zaměstnanců, z nichž v rizikových pracovištích je jich asi 30; jsou zde soustředěny opravářské dílny, sklad pro závod a administrativa; zaměstnanci pracují na silnicích v celé republice; ve stavbě je nová hala k níž bude přistavěno odpovídající sociální zařízení; vody, odpovídající hygienickým požadavkům,

Rok: 
Přepsal/a: 
Eva Kulková