O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 191a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dr. Ivana Sekaniny, Komenského náměstím, ulicí Gotwaldovou a Soškovou. Má 860 obyvatel a zdravotnickou péči zajišťuje MNB. František Zezulka, MNB Stanislav Fiala, PHmg Absolon a zdravotní sestry Bílá, Stehnová, Rothcheinová a Škavradová. Do zdravotního obvodu patří závody Sport, Silniční vývoj, lesní závod a Správa spojů asi se 600 zaměstnanci. Mimoto sem patří lesnické odborné učiliště s 75 žáky. Je zde také většina prodejen potravin a podniků hromadného ubytování. Všechny závody mají rizikové pracoviště a pracovníci jsou pod dispenzární péčí. Z 10 zemřelých osob ke dni 14. Prosince 1964 zemřelo 6 lidí na choroby srdce, 2 na příhody mozkové a 2 na rakovinu. V loňském roce ošetřeno v ordinaci 323 úrazů. Evidováno 34 osob tuberkulozních a osob nemocí dýchadel, 15 srdečních chorob a 5 nádorů. Čestných dárců krve je 14, infekční choroby u 6 osob. Na rizikových pracovištích je 42 zaměstnanců. V obvodu pracují hlídky Československého červeného kříže v ulici Brněnské, Bobrovské, Gottwaldově, Hájkově av u. p. Sportovní a technické potřeby.
Zdravotní obvod Nové Město – západ je ohraničen ulicí Nečasovu, náměstím dr. S. Sekaniny, ulicí Školní a Sportovní, včetně čtvrti Dukla. V této části města žije 1650 obyvatel a zdravotnickou péči zajišťuje promovaný lékař Sekora, Mgph Halvová, dentista Petr a zdravotní sestry Vrbková a Kulková. Do obvodu patří obě novoměstské školy, jatky, všechna pracoviště veterinární, prodejna Pramen na Žďárské ulici, mlékárna v ulici Štursově kamenolom, tiskárna, Jihomoravské elektrárny a několik dalších menších pracovišť. Riziková pracoviště jsou v Jihomor. Elektrárnách inseminační středisko, veterinární ošetřovna a kamenolom. V r. 1964 se v obvodu narodilo 19 dětí, zemřelo 11 občanů z toho 4 na zhoubné nádory 2 na mozkovou mrtvici, 2 na srdeční onemocnění, 1 dopravní nehoda a 2 na embolii po operativním výkonu. Infekčních případů bylo 9 z toho 4 případy svrabu, 3 uplavice a 2 infekční hepatitidy. Evidovány jsou nemocní tuberkolozou, epilepsií, nádorovými onemocněními, endokrinní a vadné tělesně a smyslově. Z hygienické inspekce potravinářských prodejen, podniků veřejného stravování a některých objektů zdravotnických zjištěn tento stav prodejna Pramene na Žďárské ulici – zastaralá, stísněná, sklad v průjezd, kde možnost přístupu hlodavců, přirozené a umělé osvětlení nedostatečné. Po vybavení ve Štursově ulic má mrazící pult, tekoucí vodu v chodbě za prodejní místností a je udržováno v čistotě. Hotel Sport: lokál poměrně čistý, pouze nátěry nutno

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová