O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 190a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Cizích národních výboru a dva případy místním lidovým soudům na pracovišti. Soud si vede ve své činnosti dobře a v jeho veřejné přelíčení mají občané veliký zájem. Dva soudcové se k jednání nedostavovali, ale jejich neúčast byla omluvena. Poněvadž jednací místnost lidového soudu na městském národním výboru nestačí, rozhodnuto konat další přelíčení až do uvolnění zasedací síně v jednotném klubu pracujících. Zprávu o průběhu podzimních prací zemědělských podal předseda komise pro cestovní ruch s. Hermann. Z jeho velmi podrobné zprávy, je třeba zaznamenat následující. Činnost komise byla pro naprostý nezájem jejich členů a práci minimálně a bude  proto nutné nahradit tyto členy lepšími, pokud se ovšem najdou. Aktivně pracoval turistický odbor Sokola, jehož podniků se účastnila hlavně mládež. S určitými potížemi zřízena u chaty Mercedes stanová základna pro čtyřicet dětí a potřebný personál, vystřídalo se v ní pět turnusů z Brna a z dalších míst Jihomoravského kraje. Ubytovací možnosti pro turisty jsou v našem městě špatné. Jsou odkázání pouze na nocležny Sokola, které mají šedesát postelí ve staré sokolovně a s nimiž disponuje cestovní kancelář Turista ve Žďáře nad Sázavou. V novém tělovýchovném středisku je v osmi pokojích 46 lůžek, všude je ústřední topení a dobré celkové vybavení. Tím, že ve čtyřech z těchto místností jsou ubytování zaměstnanci Chirany, zmenšila se ubytovací kapacita pro turisty. Vzhledem ke stále se rozvíjejícímu turistickému ruchu na Novoměstsku je nezbytně nutné urychleně vybudovat mateřskou školu a jesle, a místnosti kterých používají v tělovýchovném středisku vrátit tělovýchově a cestovnímu ruchu pro něž byly určeny. Na provoz a obsluhu v restauracích a jídelnách stížností nebylo až na pomalou obsluhu na Panském domě. V železniční ani autobusové dopravě se nezlepšilo nic a návrat ze Žďáru při večerní jízdě vlakem z Prahy a z Jihlavy po dvouhodinovém čekání ve studené a špinavé místnosti žďárské nádražní boudy je už prostě neudržitelný. Orientace ve městě a v okolí je dobrá až na jižní směr, kde značkované cesty nejsou vůbec. Letos bylo obnoveno značkování cest v délce 195 km. Provedli je tři značkáři z okresu, u nichž novoměstský sám 67 km. Ve městě jsou dvě orientační mapy, jedna na nádraží a druhá v aleji pod kaštany, směrovek je dostatek. V závěru své zprávy upozornil s. Herrmann na závažný problém samovolného stavění stanů cizími lidmi v okolí města, zvláště u Černého rybníka a 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová