O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 18b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Počasí i koncem ledna našim lyžařům nepřálo, takže tradiční závody o Zlatou lyži Českomoravské vysočiny musily být pro nepříznivé sněhové poměry odloženy na dny 4. - 6. února 1956. Protože ani v tyto dny nebylo dosti sněhu, byly konány jen závody v bězích a závod sdružený se nekonal. Proto také nebyla Zlatá lyže Českomoravské vysočiny udělena žádnému ze závodníků.
Schůze plena MNV dne 10. února 1956 se zabývala hlavně hodnocením práce rady a plena MNV a komisí MNV, otázkami finančními a zemědělskými. Ve finanční zprávě uvedl s. Messenský, že nebyly splněny plánované rozpočtové příjmy, zejména na domovní dani a že naopak nebyly realizovány některé rozpočtové výdaje, zejména stavební práce v akci M, kde část stavebních prací má být kryta dobrovolnou neplacenou prací občanů. S. Vladimír Černý oznámil, že JZD v Novém Městě na Moravě rozšířilo svou členskou základnu v čtyři nové členy. Jsou to Karel Gregor, Leopold Žák, Josef Komínek a František Procházka. Komise pro výstavbu města navrhla, aby koupaliště které mělo být původně postaveno na Klečkově rybníku a které nemohlo být pro nepřekonatelné potíže stavební (vybírání bahna aj.) dokončeno, bylo vybudováno na novém rybníku v Ochoze ve vzdálenosti asi 300 m od pekáren, kde bude zaplavena plocha asi 20 ha polí celkem špatné bonity.
V polovina února přišly tuhé mrazy, které potrvaly až do začátku měsíce března. Mnoha občanům zamrzli vodovody a v důsledku nesprávného vytápění a rozmrazování vodovodních potrubí k požárům. Koncem února vypukl tak i požár ve východním křídle budovy nár. podniku Chirana, který byl na štěstí za přispění několika požárnických sboru z města a okolí uhašen, přesto se však škody odhadují na několik desítek tisíc Kč.
Ve dnech 18. – 22. února se konaly v našem městě ze nádherného počasí lyžařské závody, finále sportovních her mládeže pro rok 1956. V sobotu 18. února se konalo před kulturním domem za účasti všech činovníků a závodníků zahájení závodů, v neděli byl skok prostý na můstku u Jelínkova mlýna, v pondělí dne 20. února 1956 štafety, v úterý skok do závodu

Rok: