O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 18a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Počasí začátkem roku 1956 bylo mírné, někdy deštivé, sníh a mráz přišel teprve v únoru.
Schůze rady místního národního výboru v Novém Městě na Moravě se zabývala dne 10.ledna hlavně zemědělskými a školskými záležitostmi. Tajemník MNV s. František Skalník podal zprávu o plnění dodávek v živočišné výrobě za minulý rok. Oznámil, že naše obec dluží ještě značná množství na předepsaných dodávkách. KNV v Jihlavě nařídil, aby hotel Koza, v němž je umístěn internát učňovského střediska národního podniku Chirana, byl vrácen od 1.ledna 1958 původnímu účelu. Náměstek předsedy MNV s. Miloš Messenský podal poté zprávu o výstavbě mateřské školy, projektované pro příští léta. Bylo usneseno, aby pro stavbu mateřské školy byla vytvořena zvláštní komise, jejímiž členy budou Františka Dvořáková, Miloš Messenský, Rudolf Svačina, Ladislav Pokorný a Josef Petr. Komise se bude o výstavbu školy starat a vést v evidenci všechny přípravné práce.
Výbor Československého červeného kříže ve snaze pozvednout zdravotnickou osvětu v našem městě se rozhodl konat v tomto roce zdravotnické školení, určené především našim ženám. První přednáška stanoveného cyklu byla konána v úterý dne 24. ledna a promluvil na ní místní praktický lékař Dr. Skoupý o první pomoci.
Ředitelství nár. podniku Pribina v Novém Městě na Moravě žádá o přidělení budovy staré evangelické fary, kterou získal do vlastnictví MNV. Mlékárna je však povinna vlastním nákladem provést opravu budovy fary tak, aby byla vylepšena komunikace na Nových domech, kde je právě naproti evangelické faře silnice příliš úzká a málo přehledná, takže by zde snadno mohlo dojít k úrazu chodců.

Rok: