O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 188b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Měsíc přátelství byl ukončen 12. prosince kulturním večerem v Závodním klubu s proslovem o významu výročí uzavření Smlouvy o spojenectví a přátelství mezi Československou republikou a Sovětským svazem a s kulturním programem, který připravil a provedl pěvecký a hudební odbor Smetana Závodního klubu.
Dne 22. listopadu uspořádal Sbor pro občanské záležitosti a Závodní klub, přezvaný po výroční konferenci na Jednotný klub pracujících v Novém Městě na Moravě, besedu s našimi důchodci. Byly srdečně přivítání předsedou souboru s. Josefem Večeřou. Potom k nim promluvil osvětový lékař dr. Daněk, po jehož zajímavém a s plnou soustředěností vyslechnutím projevu následoval kulturní pořad, vyplněný vystoupením pionýrského souboru, základní devítileté školy, řízeného učitelem s. Svačinou, sborovými skladbami, které zazpíval soubor hudebního a pěveckého sboru Smetana při jednotném klubu pracujících, a konečně hudebním číslem, provedeným sborem pionýrů základní devítileté školy, řízeným učitelem s. O. Mičkou. Důchodci, kteří do posledního místa vyplnili velký sál Klubu, byli pohoštěni a s průběhem besedy, která byla dokladem skutečnosti, že socialistická společnost se nezajímá pouze o aktivně pracující, ale i o ty, kteří už pracovat nemohou a jsou v důchodu, byli nadmíru spokojeni takže se jim ani domů nechtělo.
Dne 24. listopadu se konalo v sále Závodního klubu veřejné zasedání pléna městského národního výboru za účasti 23 poslanců 10 poslanců omluveno, 6 neomluveno. Dále bylo přítomno osm občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, činnost místního lidového soudu, průběh podzimních prací průběh rekreační sezóny, diskuze a usnesení. K prvnímu bodu jednání připomenuto že první a druhý bod usnesení pléna z poslední schůze byly splněny, že třetí bude splněn po kompletaci závazků a že čtvrtý bod byl většinou poslanců nesplněn. Zprávu o činnosti rady přednesl předseda s. Konvalinka. V období od posledního zasedání pléna konala rada tři pravidelné schůze. Zhodnotila na nich vcelku kladně činnost svoji, komisí a občanských výborů, když šlo zatím o hodnocení za období poměrně krátké. Dobrá je práce občanského výboru v Pohledci, horší v Maršovicích.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová