O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 188a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

A po ní přijal předseda městského národního výboru s. J. Konvalinka štafetu míru a přátelství z rukou běžců tělovýchovné jednoty Sokol. Potom následoval slavnostní proslov pracovníka okresního sekretariátu Komunistické strany Československa ve Žďáře nad Sázavou s. Inženýra Krchňáka o významu Velké říjnové socialistické revoluce a jejím vztahu k dnešku a kulturní pořad, v němž pěvecký soubor Závodního klubu, řízený s. dr. Mikulcem, zazpíval sbory Seidlovy a Šostakovičkovy, vhodně vybrané básně recitoval s. Janíček a s. Pyšná, na housle s průvodem klavíru zahrál žák III. ročníku střední všeobecně vzdělávací školy Novotný a jeho spolužákyně Kadlecová a na klavír doprovázela učitelka zdejší lidové školy umění s. M. Popelková. Na závěr pořadu, který měl vysokou uměleckou úroveň, byla zahrána Píseň práce. Tohoto zahajovacího kulturního večera se zúčastnila poměrně málo našich dospělých spoluobčanů. Po ukončení pořadu v sále kina dostavili se před budovu kina pionýři, svazáci a učitelé našich škol, kteří se potom v lampionovém průvodu společně s dospělými odebrali na místní hřbitov ke hrobům pohřbených zde rudoarmějců. Byly k nim položeny věnce a učitelka základní devítileté školy s. Vonešová přednesla pietní vzpomínkový projev. Poněvadž nebylo dost dobře slyšet, bylo na hřbitově vinou málo ukáznění mládeže hodně neklidu a nedůstojného hluku, takže pietní ráz vzpomínky na sovětské vojáky, kteří položili v květnových dnech r. 1945 své životy za osvobození našeho města, byl porušen a slavnost na hřbitově nedopadla tak, jak by si zasloužila. Bylo třeba uvažovat o jiné formě této v našem městě už tradiční vzpomínky na hřbitově, aby byla takovou, jako bychom si ji všichni přáli mít, tj. vážnou, důstojnou a pietní.
Večer 6. listopadu byl promítnut v sále kina sovětský širokoúhlý barevný film Cyklistou proti své vůli. Dne 12. listopadu v 19,30 uspořádána v sále Závodního klubu velmi zajímavá beseda O astronautice a astronautech. Odborný výklad podal zásluhou ředitele střední průmyslové školy strojnické ve Žďáře nad Sázavou s. inž. Z. Bartůšek. Účastníků bylo asi třicet. Dne 20. listopadu besedovali v sále Závodního klubu o svých bohatých a zajímavých zážitcích a zkušenostech z cest po Sovětském svazu jejich účastníci soudruzi dr. Mikulec, Dobiáš, Pokorný a Veselý. Vyprávění o sovětských lidech, stavbách, bytech, továrnách i pamětihodnostech vyslechlo však bohužel pouze deset lidí. Ve dnech 23. listopadu až 3. prosince promítnuty v kině sovětské  filmy Noční patrola Nedoručený rozkaz a Sázka o život. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová