O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 187b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Kino 68.400, jesle 99.200 a doplňková péče 13.700 Kčs.
Tajemník městského národního výboru s. Skalník přednesl návrh k uzavírání závazků ke 20. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou a přihlášení našeho města do soutěže. Závazky budou uzavírány především na úpravu a zkrášlení města (fasády domů, čistota před domy, květinová výzdoba, odklizení sněhu, sběr odpadových surovina apod.) a do soutěží mají být zapojeny všechny závody, školy a podniky a jednotná zemědělská družstva v Maršovicích a v Pohledci. V diskuzi se poslanci zaměřili na přípravu soutěže ke 20. Výročí, zvláště na čistou fasád domů na Žďárské ulici a na úpravu chodníků,na zajištění nádob na odpadky hlavních jídel, na sídliště, jichž by bylo možno využít pro výkrm vepřů státního statku, dále zpřístupnění Veslařské a Dukelské ulice z ulice Šimkovi přes Korunu, na výsadbu okrasných stromů na sídliště na vodní cisterny s asfaltem a na stížnosti veřejné osvětlení. Jednotlivé dotazy a připomínky zodpověděl předseda s. Konvalinka, který ujistil poslance, že všechny jejich diskusní  náměty budou vedeny v patrnosti a že budou řešeny. V jednomyslně přijatém usnesení schválena zpráva předsedy o činnosti rady, tématický plán soutěže národních výborů,doporučeno předsedům komisí, aby si nad jednotlivými závazky vzali patronáty a uloženo poslancům, aby závazkovou akci ke 20. výročí projednali s občany svých obvodů ta, aby tito svou prací a iniciativou přispěli k úspěšnému splnění závazků. Při této příležitosti by měli poslanci vyzvat občany k brigádnické výpomoci při podzimních pracích státního statku a při návštěvě občanů by měli zjišťovat sociální případy jimiž by bylo možno poskytnout podporu z doplňkové péče. Měsíc československo sovětského přátelství . Pořadateli letošních oslav byly městský výbor Svazu Československo sovětského přátelství, městský výbor Komunistické strany Československa městský výbor Národní fronty a Závodní klub. Pořad byl s přihlédnutím spíše ke kvalitě než k množství podniků pečlivě a odpovědně připraven, bohužel účast na některých akcích nebyla takový jakou by si pro jejich závažnost zasloužila. Oslavy byly zahájeny v pátek 6. listopadu v 17 hodin v sále kina shromážděním pracujících z našeho města. Úvodem byla zahrána státní hymna československá a sovětská

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová