O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 186b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Kteří v přednesu populárních áriích z našich i světových oper a bulharských, národních písní prokázali vysokou úroveň svého pěveckého umění a sklidili u početných návštěvníků slavnostního večera bouřlivý úspěch. V předsálí kina byla instalována malá výstavba dokumentačního materiálu z výstavby dnešního Bulharska. Dne 2. října se konalo v Závodním klubu veřejné zasedání pléna městského národního výboru za přítomnosti 28 poslanců, poslance okresního národního výboru s. Bílka a osmi občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, plnění dodávek zemědělských produktů, rozbor plnění plánu a rozpočtu národního výboru za první pololetí 1964, soutěž národních výborů ke 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou,diskuze a usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, plnění dodávek zemědělských produktů, rozbor plnění plánu a rozpočtu národního výboru za první pololetí 1964, soutěž národních výborů ke 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, diskuze a usnesení.
V prvním budu jednání o kontrole usnesení ze schůze pléna městského národního výboru ze dne 21. srpna konstatováno, že schůze pléna městského národního výboru ze dne 21. srpna konstatování, že páté oddělení mateřské školy bude otevřeno 5. října 1964, kapacita jeslí že bude od měsíce rozšířena o osm míst a že se od 1. ledna 1965 počítá s dalším rozšířením o sedm až deset míst, že investiční úkol na stavbu mateřské školy a jeslí byl několikrát přepracován a že podle posledních zpráv je stavba povolena a tak v letošním roce má být postaveno 300.000 Kčs. Bod 6. Byl splněn, ale ne všemi poslanci. Zprávu o činnosti rady přednesl předseda s. J. Konvalinka. Rada konala tři schůze a jednala na nich o rozšíření provizorních jeslí v budově tělovýchovného střediska je 48 žádostí o přijetí dětí do jeslí), po obtížném jednání se sokolem došlo nakonec k dohodě, takže jesle bude možno rozšířit), o situaci v mateřské škole, kde se zařizuje další oddělení o postupu žňových prací a plnění dodávek (hlavně soukromě hospodařícími rolníky, kteří je nesplní), o přeškolení předsedů všech komisí na instruktážích, které uspořádal okresní národní výbor,  v činnosti místního lidového soudu a o tom, že někteří soudcové z lisu se jeho zasedání vůbec neúčastní , o práci komise pro ochranu veřejného pořádku, o přestupcích mladistvých a nezletilých a o cestách k jejich nápravě, o činnosti komise zemědělské, o průběhu rekreační sezóny, která proběhla bez vážnějších poruch, když se některé drobnější závady objevily. V této souvislosti se rada rozhodla nabídnout provozní místnosti na koupališti jednotě a stejně tak i dům č. 6 na nemstí dr. J. Sekaniny na zřízení jejího obchodu, když Pramen o tento dům 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová