O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 185b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V Pohledci od 1. ledna 1965 s tím, že v tomto roce budou provedeny potřebné úpravy a od 1. Ledna 1966 jej převezme okresní vodohospodářská správa ve Žďáře nad Sáz. V souvislosti s tím uvažováno o převedení přepadové vody na řad vodovodu pro naše město. Projednala zprávu předsedy komise pro obchod s. Š. Zeleného o zásobování města, které je vcelku plynulé a bez poruch, a předsedy komise školské a kulturní s. R. Svačiny o přípravách k zahájení nového školního roku. Školní prostory byly opraveny a vyčistěny, jen místností je nedostatek, a proto na obou školách budou směnovat první až páté postupné ročníky. Na obou školách provedeny některé personální změny. Potíže budou ve školní stravovně, kde je letos přihlášeno o 187 dětí více, než může být přijato. Situace se jistě dále zhorší,až budou obydleny věžové domy, do nichž přicházejí vesměs mladé rodiny s malými dětmi. Bylo by třeba, aby někdo vzal tuto skutečnost už jednou na vědomí a kompletně ji řešil. Rada proto uložila předsedovi školské komise, aby vypracoval podrobný rozbor situace novoměstského školství a rozeslal jej na všechny zúčastněné složky a orgány státní i stranické. Rada se dále zabývala referáty předsedů komise bytové a místního hospodářství a rozpočtem městského národního výboru na r. 1965, kterému měla kritické připomínky, týkající se hlavně zastavení investičních akcí již rozdělaných, jako je například komunikace k pekárnám a nátěr střechy budovy střední všeobecně vzdělávanou školy. Rada projevila také nesouhlas tím, že rozpočet je proti r. 1964 nižší.
Zprávu o výsledku hospodaření provozoven městského národního výboru ke dni 30. června 1964 podal předseda komise místního hospodářství  s. Krotký. Uvedl v ní, že kamenolom se 12 dělníky vytěžil 7.430m3 kamene a má celkový zisk 22.600 Kčs, cihelna s 11 dělníky vyrobila 298.000 cihel, vypálila 90.000 a měla ztrátu 8.500 Kčs. Cementárna se 2 dělníky měla zisk 23.600 Kčs, pískoviště s jedním dělníkem 500 Kčs. V dřevo odpadu pracují 4 dělníci, zisk 21.000 Kčs, materiální zásoby 102.000, zásoby hotových výrobků 37.000 Kč. O výrobu je veliký zájem a čtyři zaměstnanci nestačí krýt poptávku. Zprávu o přípravách k zahájení nového školního roku, shodou se zprávou podanou v radě přednesl předseda školské a kulturní komise s. R. Svačina. V diskuzi promluvil k situaci školních prostorů v našem městě ředitel základní devítileté školy s. S. Kotlář. Uvedl, že do r. 1970 bude na jeho škole chybět dvanáct učeben, že

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová