O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 184b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

s námětem Nové Město na Moravě a reálka, na níž byly v pečlivém výběru shromážděny a vystaveny archivní a fotografické dokumenty, vztahující se k historii školy , a dále výtvarná, literární a vědecká díla bývalých žáků, abiturietnů a profesorů školy i žáků nynějších. Zhlédlo ji mnoho přátel školy i obyvatel našeho města.  Odpovědná příprava, velmi dobrá organizace i vynikající uspořádání a průběh kulturního a společenského večera zajistily opravdu důstojný ráz tohoto významného jubilea v kulturním životě našeho města a přiřadily jej čestně k jubilejním oslavám předcházejícím. Značná účast bývalých žáků i učitelů a několik abiturientských sjezdů svědčily upřímné lásce a dobrých vztahů ke škole i k městu generací minulých. Proto by si přál, aby stejnou úctu a přízeň  škole a městu zachovávali i žáci nynější a budoucí.  Na žádost místního národního výboru rozhodla rada okresního národního výboru, aby se dnem 1. Července 1964 změnil úřední název našeho místního národního výboru na Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě. Počet obyvatelstva překročil totiž pět tisíc, čímž se naše město dostalo do vyšší skupiny, z čehož vyplývají určité výhody v některých hospodářských a sociálních otázkách.  Dne 9. Srpna odpoledne přivítalo naše město vzácné a milé host, turisty ze Sovětského svazu. Přijela k nám třicetipětičlenná skupina zdravotních pracovníků, lékařů, inženýrů a učitelů.  V 15 hod. byla přivítána v Závodním klubu předsedou městského národního výboru s. J. Konvalinkou a členem městského výboru Svazu československo sovětského přátelství s. dr. J. Mikulcem. Po malém občerstvení se hosté odebrali do okresní nemocnice, kde jim jejich výsledcích, sledované sovětskými zdravotníky s velikým zájmem. Po prohlídce Horáckého muzea, kde odborný výklad podal s. dr. Mikulec, povečeřeli hosté v Závodním klubu a pak následoval velmi milý a srdečný společenský večer se střídavým zpěvem našich a sovětských písní, výměnou názorů jednotlivých pracovníků a s velmi pěknou a nanejvýš přátelskou zábavou. Po obdarování upomínkovými předměty a odznaky odjeli velmi spokojení hosté ve 22 hodin zpět do Brna. Dne 21. Srpna se konalo v Závodním klubu veřejné zasedání pléna městského

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová