O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 184a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

16. září 1894, kdy se po těžkých a svízelných jednáních podařilo tehdejšímu okresnímu zastupitelstvu prosadit její zřízení. Bohaté jsou dějiny této školy, která vychovala dlouhou řadu vynikajících žáků, dnes většinou významných pracovníků našeho veřejného života na poli kulturním, technickém, hospodářském i politickém. A stejně veliká je i řada vynikajících učitelů, kteří tyto žáky vychovávali. Oslavy, které pečlivě připravil výbor, složený z dnešních učitelů školy a bývalých abiturientů včele s nynějším ředitelem střední všeobecně vzdělávací  školy s. Rudolfem Svačinou, připomněly nejenom slavnou minulost střední školy v našem městě, ale zaměřily se i do budoucnosti s příslibem stejně úspěšně pracovat pro výchovu budoucích generací ve společnosti socialistické a komunisitické. Záštitu nad oslavami ochotně převzal první náměstek ministra školství a kultury s. dr. František Kahuda, který se jich sice pro jiné zaneprázdnění nemohl zúčastnit, ale přesto naše město navštívil dne 30. června, kdy si prohlédl budovu školy a výstavu dokumentů k 70. Výročí jejího založení. Při vstupu do školní budovy jej pozdravili pionýři Jan Mikulec a Zora Skoupá a srdečně jej přivítal ředitel s. Svačina. PO prohlídce výstavy pohovořil s. náměstek s představiteli místního národního výboru o školských problémech města, především o budoucnosti školy, která je značně nejistá, protože v přípravách na reorganizaci a redukci sítě středních škol v Jihomoravském kraji se počítán s jejím zrušením. Oslavy byly zahájeny ve zcela naplněném sále kina v sobotu 20.června v 19,30 hod. slavnostním kulturním večerem, v němž učitel školy s. dr. J. Mikulec v proslovu podal historii školy a vřelými slovy ocenil její význam v kulturně osvětovém poslání kraje, v jehož středu byla vybudována, a pak bývalí i nynější žáci ústava provedli vysoce hodnotný umělecký pořad, složený z čísel zpěvních, recitačních a hudebních. Zpívali J. Grepl, J. Jinek a K. Žilková, na flétnu hrál J. Kšica, na klavír M. Popelková a recitovali H. Hošpesová, J. Wriglová, V. Večeřová, B. Vaňková a M. Sommer. Dále účinkovali pionýrský soubor základní devítileté školy, řízený s. E. Svačinovou a smíšený pěvecký sbor Závodního klubu, řízený s. dr. J. Mikulcem. Kulturní večer měl vysokou úroveň a všechna čísla pořadu byla přijata s nadšeným potleskem. Po kulturním pořadu uspořádán ve všech místnostech Závodního klubu společenský večer, v němž k poslechu a tanci hrála taneční skupina bývalých žáků školy. Příslušníci jednotlivých maturitních ročníků se setkali v srdečné a přátelské zábavě v klubovnách, která trvala namnoze až do časných ranních hodin. V neděli 21. Června v deset hodin dopoledne byla v aule školy zahájena výstava

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová