O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 183a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Výboru s. V. Bílek a po něm předseda městského národního výboru s. Konvalinka promluvil o hlavních úkolech našeho národního výboru a o návrhu pléna práce rady a pléna na druhé pololetí roku.  V obsáhlém svém referátu uvedl, že hlavním úkolem městského národního výboru je zabezpečení plánu státního, plánu okresního národního výboru a našeho vlastního plánu, který jsou zaměřeny na řešení nejznámějších úkolů v rozvoji výrobny zemědělské a na rozšíření a zkvalitnění služeb obyvatelstvu. Patří k nim především starost o zajištění bytů pro 190 žadatelů formou bytové výstavby družstevní, opatření nových zdrojů pitné vody, vybudování nových prostorů pro potřeby školní (základní devítileté školy, mateřská škola jede), zlepšení úrovně našich obchodů a restaurací , využití ubytovacích prostorů o prázdninách, odstraňování zdravotních závad a zajišťování se zemědělskou půdou, plnění náboru mládeže do zemědělství, zavádění vyšších typů hospodaření v našich závodech na plnou a pevnou odměnu a plnění plánu dodávek zemědělských produktů. V místním hospodářství zajišťování a roštování služeb (nedostatek odborníků v klempířství, pokrývačství a holičství), nedostatečné zajištění služeb na koupališti, nadnormativní zásoby atd. V samotné práci městského národního výboru jeví se potřeba hledání nových, lepších forem práce, například v pravidelném svolávání poslanců okresního národního výboru a členů komisí národních výborů vyšších stupňů, kteří jsou z našeho města, aby nám mohli odevzdávat zkušenosti a tím aby se zlepšila i práce našeho národního výboru, a dále ve vypracování plánu všech komisí pro celé volební období. V plánu komise pro výstavbu by měla být stavba mateřské školy, jeslí a komunikace k pekárnám, komise pro místní hospodářství, kabelizace veřejného osvětlení, rozšíření služeb a přemístění vulkanizační  dílny, pro obchod zřízení samoobsluhy, sociálně zdravotní péče a zdravé prostředí na závodech o plnění plánu odzravění města, školské a kulturní úsilí a zlepšení situace ve školní stravovně a v družinách mládeže a péče o muzeum, knihovnu, kino, galerii a závodní klub, bytové včasné přidělování bytů a nepřipuštění snižování dosavadního bytového fondu, pro ochranu veřejného pořádku objektivní nekompromisní řešení přestupků občanů a finanční zajišťování finančních prostředků pro řádné a odůvodnění naléhavé

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová