O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 182b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

provedla přezkoušení platnosti mandátů nově zvolených poslanců. Mezitím předvedl pionýrský soubor základní devítileté školy, řízený učitelkou s. E. Svačinovou, kulturní zpěvní a recitační vložku. Po zprávě mandátové komise, že volba všech členů městského národního výboru je právoplatná, složili poslanci zákonem předepsaný slib a předseda městského výboru Komunistické strany Československa, s. Karel Mádle, přednesl návrh na volbu funkcionářů, členů rady a komisí městského národního výboru. Podle tohoto návrhu předsedu jednomyslně zvolen s. Josef Konvalinka, kterému ihned s. Messenský odevzdal odznak jeho úřední funkce a připojil blahopřání mnoha úspěchů a zdaru v další práci. Nově zvolený předseda se pak ujal dalšího řízení schůze. Nejdříve poděkoval za projevenou důvěru a slíbil, že se vynasnaží nezklamat ji, a že s pomocí a podporou všech poslanců, masových složek, vedení závodů i všeho občanstva hodlá svědomitě a odpovědně všechny svěřené mu úkoly plnit. Potom jednomyslně zvolen tajemníkem s. František Skalník, náměstkem předsedy s. Josef Břečka a za členy rady soudruzi Rudolf Svačina, Václav Novák, dr. Petr Odehnal, František Krotký, Viktor Beneš, Jiří Mareček, Karel Mádle, Josef Zpěvák, Jan Pustina a Josef Zvěřina. Volba komisí provedena hromadně. První ze členů komise je vždy jejím předsedou. Komise zemědělská: Josef Břečka, členové z řad poslanců O. Německý, J. Hemzová a J. Skalník, z řad občanů J. Došla, V. Štěpánek a F. Sýs. Školská a kulturní: R. Svačina, J. Pokorná, M. Koudelová, J. Kervitzer, J. Večeřa, J. Rozsypal, J. Zezula, A. Kaláb a J. Janíček. Bytová: V. Novák, dr. V. Linka, V. Zábršová, J. Šejncha, inž. J. Semerád, B. Buchta, R. Heřmanský. Sociálně zdravotní: dr. P. Odehnal, J. Škavrada, V. Havlík, J. Ondráček, A. Žák, M. Srnská, J. Petr, prom. lékař O. Sekora, V. Kučera. Místního hospodářství: F. Krotký, J. Zemánek, J. Mokrý, F. Konečný, inž. F. Brychta, R. Švaříček, V. Bílek. Plánovací: J. Zpěvák, Z. Kábová, V. Slonková, J. Marek, J. Boháč, inž. A. Valenta, A. Pličzka. Finanční: V. Beneš, A. Havlíček, M. Messenský, A. Novotný, O. Špinar, L. Beneš, A. Hošek. Pro výstavbu: J. Mareček, M. Böhm, F. Němec, J. Švanda, L. Pokorný, J. Musil, O. Urbánek, L. Havel, inž. K. Pokorný. Pro ochranu veřejného majetku: K. Mádle, A. Pohanka, J. Houdek, J. Mareček. Č. Hadač, B. Chlubna, H. Došlová. Pro obchod: Č. Zelený, L. Marková, M. Ptáčková, V. Kolasová, V. Laga, J. Pličzková, O. Německá.
Referát o úkolech národních výborů přednesl zástupce okresního národního

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová