O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 182a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

i některé kritické připomínky k navrženým kandidátům.
Volby se konaly za krásného slunného dne v neděli 16. června. Účast voličů, z nichž většina vykonala svoji občanskou povinnost už v dopoledních hodinách, byla stoprocentní a také počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty byl ve většině případů stoprocentní. Volby tedy znovu prokázaly naprosto přesvědčivě pevnou jednotu našeho lidu, jak ji představuje Národní fronta včele s Komunistickou stranou Československa, a která je také bezpečnou zárukou pro další budování socialismu v naší vlasti. Ve volbách byli zvoleni tito navržení kandidáti: poslankyní Národního shromáždění zvolena s. Meluzínová, jihomoravského krajského národního výboru v Brně soudr. MUD R. Rýdlová, Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou s. J. Altmanová, s. V. Bílek a s. inž. L. Beneš a konečně místního národního výboru tito soudruzi a soudružky podle volebních obvodů: František Skalník, Oldřich Fiala, František Krotký, Zdeňka Kábová, Václav Novák, MUD Petr Odehnal, Marie Koudelová, Rudolf Svačina, František Němec, Vlasta Slonková, Alois Pohanka, Čestmír Zelený, Jiřina Pokorná, Jiří Mareček, Josef Zpěvák, Jaromír Houdek, Josef Břečka, Karel Mádle, Miloš Messenský, Jan Zemánek, Marie Ptáčková, Josef  Konvalinka, Oldřich Německý, Jan Škavrada, Antonín Havlíček, Jarmila Hemzová, Vlasta Zábršová, Ludmila Marková, Viktor Beneš, Miloslav Böhm, Jan Mokrý, MUD Vladimír Linka, Josef Ondráček, Josef Zvěřina, Adolf Novotný, Josef Skalník, Jaroslav Švanda, Václav Havlík a Jan Pustina.

Slavnostní ustavující schůze nově zvoleného národního výboru, který od 1. července 1964 nese úřední označení Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě, se konala v sále Závodního klubu ve čtvrtek 9. července ve 20 hod. Zúčastnili se jí zvolení poslanci, z nichž nepřítomní a omluveni dr. Linka, Škavrada, Houdek a Švanda, a 37 občanů. Na pořadu jednání byla volba mandátové komise, kulturní vložka, zpráva mandátové komise, slib poslanců, volba funkcionářů městského národního výboru, referát o hlavních úkolech národních výborů, schválení plánu práce rady a pléna měst. nár. výboru, diskuse a závěr.
Schůzi zahájil bývalý místopředseda míst. nár. výboru s. M. Messenský, který přivítal přítomné a seznámil je s pořadem jednání, které bylo po schválení ihned zahájeno. Jednomyslně byla zvolena mandátová komise ve složení V. Novák, V. Beneš a J. Houdek, která

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová