O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 181b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

kratší vyřízeny.
Schválením usnesení, aby na prvním řádném zasedání pléna nově zvoleného místního národního výboru byla finanční komisí podána zpráva o hospodaření provozovny sulfarezitu a aby na toto zasedání byli pozváni i všichni poslanci místního národního výboru, kteří z něho vystupují, byla tato poslední plenární schůze ukončena.

Volby do místního okresního a krajského národního výboru a Národního shromáždění.
Poněvadž v letošním roce skončilo volební období orgánů lidosprávy všech i Národního shromáždění, vypsala vláda republiky na den 16.června nové volby. Přípravné práce, spojené s určením volebních obvodů, složením volebních komisí a návrhy kandidátů byly vykonány v městském výboru Národní fronty a v místním národním výboru. Volební obvody a složení volebních komisí byly schváleny na schůzi pléna místního národního výboru dne 20.března a zveřejněny ve vývěsní skříňce v parku na náměstí dr. I. Sekaniny. Pro volby do místního národního výboru zřízena devítičlenná místní volební komise a pro 39 volebních obvodů stejný počet obvodních komisí zpravidla pětičlenných. Rada okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou schválila tři obvody pro volby do okresního nár. výboru a současně i složení tří obvodních komisí a konečně rada krajského národního výboru určila naše město jako 171.obvod pro volby do tohoto výboru a současně schválila pro něj i složení volební komise. Rada okresního národního výboru schválila také obvodní volební komisi pro volby soudců z povolání. Po podání návrhů na kandidáty do jednotlivých národních výborů a jejich prověření byla konána dne 29.dubna v Závodním klubu veřejná předvolební schůze, která měla na pořadu projednání návrhů jednotlivých kandidátů pro volební obvody a národní výbory, a pokud někde navrženo kandidátů víc, měla návrhy sjednotit pouze na kandidáta jednoho.
Ve čtvrtek 21.května se konala v sokolovně veřejná schůze, na níž byli našim občanům představeni zaregistrovaní kandidáti na poslance do místního, okresního a krajského národního výboru, do Národního shromáždění a na soudce z povolání a soudce z lidu. O politické situaci promluvila kandidátka na poslanecký mandát pro obvod pro volbu do Národního shromáždění, jehož součástí je také naše město, dělnice Meluzínová z Bystřice nad Pernštejnem. Účast na schůzi byla veliká a byly na ní vysloveny

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová