O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 181a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

z Brna. Byly povoleny tři zahrádkářské kolonie se 24 chatami nebo besídkami. Milionovým nákladem provedena rekonstrukce jatek a rozšíření pracovišť v některých závodech, k čemuž místní národní výbor poskytl pozemky, jak tomu bylo třeba u Silničního vývoje, Sportu, Jáchymovských dolů a Okresního stavebního podniku. Byla postavena hala pro potřeby státního statku a samostatná studna pro potřeby kravína. Na jaře 1964 dána do provozu úpravna vody u Pohledce a tím odstraněn tíživý nedostatek vody ve městě, náklad na úpravu činil 1,050.000kčs. Postaveny dílny v domě služeb, vybudováno dámské kadeřnictví a pracuje se na dokončení umývárny aut. Provedena regulace potoka od Klečkova mlýna po most na Žďárské ulici. Na Brněnské ulici položena kanalizace a pokládají se roury k odpadu od Klečkova rybníka. Elektrifikace města zdokonalena vybudováním několika transformátorů a částečnou rekonstrukcí sítě. Provedena úprava budovy Horáckého muzea a připraveny místnosti pro Horáckou galerii. Domovní správa, Okresní ústav národního zdraví a Komunální služby provedly úpravu fasád svých domů. V nemocnici vybudována prodejna Restaurací a jídelen a na náměstí dr. I. Sekaniny nový bufet. Zřízena samoobsluha v drogerii, rozšířena prodejna obuvi a upravena prodejna Kovomat. Co vykonáno v Maršovicích a v Pohledci, zapsáno už na předcházejících stránkách této kroniky. V závěru s. předseda poděkoval srdečně všem poslancům místního národního výboru za jejich práci, a zvlášť ještě poděkoval těm členům pléna, kteří z funkce, některými nepřetržitě vykonávané od r.1945, odcházejí, aby uvolnili svá místa pracovníkům mladším. Těm, kteří znova kandidují, přál hodně trpělivosti a houževnatosti v jejich další práci.
Po projevu s. předsedy se rozvinula široká diskuse o prosperitě výrobny sulfarezitu. Na návrh s. Konečného bylo rozhodnuto, aby finanční komise provedla podrobný rozbor hospodaření této provozovny, se kterým budou na příštím zasedání pléna seznámeni jak poslanci, tak i občané, aby se propříště zabránilo neopodstatněným řečem. Dále v diskusi upozorněno na značné poškození Žďárské ulice buldozerem, na nutnost provedení úpravy skládky odpadků za evangelickým hřbitovem, na nedokončení úpravy Štursovy ulice a Jarošova náhonu, na úpravu prostoru kolem jatek, na propadlé chodníky na sídlišti a na nutnost oplocení cisteren na asfalt, na nedokonalou kanalizaci na Malé ulici a na provedení chodníků na ulici Brněnské. Na vznesené dotazy a diskusní připomínky odpověděl předseda s. Konvalinka, který slíbil, že připomínky budou místním národním výborem vedeny v patrnosti, tak aby mohly být v době pokud možno nej-

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová