O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 180b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Oslava Dne osvobození se konala v předvečer svátku dne 8.května. V osmnáct hodin se shromáždila školní mládež a novoměstští pracující na náměstí dr. I. Sekaniny, odkud vyšel průvod na místní hřbitov. Zde byly k hrobům rudoarmějců položeny věnce, recitována báseň, vyslechnut projev předsedy městského výboru KSČ s. K. Mádle a na závěr zazpívána pionýrským souborem Základní devítileté školy ruská píseň.
Dne 26. května se konala v Závodním klubu schůzka všech zájemců o příjem televizního vysílání v našem městě. Byli informováni o možnostech tohoto příjmu a o stavbě televizního převaděče na Harusáku.
Dne 9. června v jedenáct hodin dopoledne byla definitivně zapojena nová úprava vody u Pohledce, a tím byl s konečnou platností vyřešen katastrofální nedostatek vody v našem městě, který způsobil velmi mnoho potíží, stížností a mrzutostí všeho možného druhu.
Dne 12. června se konalo v Závodním klubu poslední zasedání pléna místního národního výboru, jehož čtyřleté funkční období vypršelo a který bude vystřídán novým místním národním výborem, zvoleným dne 16. června. zúčastnilo se ho 24 poslanců a 13 občanů a na pořadu jednání byly pouze dva body: zhodnocení činnosti místního národního výboru za celé uplynulé období a diskuse.
Zhodnocení provedl předseda místního národního výboru s. J. Konvalinka. Úvodem připomněl, že při povrchním pozorování by se mohlo zdát, že vykonané práce bylo málo. Fakta však svědčí o něčem jiném. Především nutno konstatovat pronikavý růst měst, jehož počet obyvatelstva vzrostl o 1.084 lidí, domů přibylo 52. Zaměstnanost se zvýšila o 300lidí a školních dětí přibylo 198. Rozšířena mateřská škola a vybudovány provizorní jesle. Do užívání odevzdána nová tělocvična a turistická noclehárna. Dokončena úprava ulice Smetanovy, Figurákovy, Veslařské a část ulice Mírové, obvodová ulice na Betlémě, Křenkova a Monseova. Byly prováděny opravy chodníků na ulici Gottwaldově, kolem pošty a na náměstí dr. I. Sekaniny. Dokončeno sídliště Jáchymovských dolů se 16 domy a 246 bytovými jednotkami a do užívání odevzdána samoobsluho na sídlišti. Dokončuje se první věžový dům, druhý je rozestavěn a na třetí se konají přípravné práce. Pro rekreaci dáno do provozu koupaliště a vystavěn pionýrský tábor ministerstva vnitra a tři chaty národního podniku Mosilana

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová