O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 180a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 2. dubna provedla městská odbočka Svazu československo sovětského přátelství před zahájením filmového představení v našem kině slosování zájezdných známek do Sovětského svazu. Šťastným výhercem se stal
Téhož dne otevřeno v domě služeb na náměstí dr. I. Sekaniny nově zřízené moderní dámské kadeřnictví ve velmi pěkně a vkusně upravených a vybavených provozních místnostech.
Dne 24. dubna vykonali žáci třetích tříd obou základních devítiletých škol v našem městě složení pionýrského slibu. Pěkná slavnost dětí se konala v sále sokolovny za účasti učitelů i četných rodičů.
Dne 27. dubna uspořádala místní organizace Svazu protifašistických bojovníků za spolupráce městské odbočky Svazu československo sovětského přátelství. Závodního klubu, městské skupiny Československého svazu mládeže, výboru žen a ostatních masových organizací v sále kina besedu s armádním generálním Ludvíkem Svobodou. Předseda místní skupiny Svazu protifašistických bojovníků s. dr. Vilém Komínek besedu zahájil a po jeho projevu následoval kulturní program, v němž recitována vhodná báseň, s. Janíčkem přečten úryvek z městské kroniky o příchodu Rudé armády do našeho města a pěveckým sborem Závodního klubu zazpíván sbor Pozdrav Přátelům. Potom účastníci besedy, kteří zcela zaplnili sál kina, se soustředěným zájmem vyslechli přednášku s. generála Svobody, kterou odměnili bouřlivým potleskem.

Oslava Svátku práce a Dne osvobození.
Letošní oslava Svátku práce se konala v dobře vyčištěném a vkusně vyzdobeném našem městě dne 1. května za poněkud chladného počasí. V předvečer byla v Závodním klubu lidová veselice. V den svátku byl v 6 hodin budíček. Od osmi do devíti hodin se řadil u nemocnice průvod, který od deváté hodiny procházel za zvuků několika dechových hudeb městem. Slavnostní manifestace se konala v deset hodin na náměstí dr. Ivana Sekaniny. Byla zahájena zahráním Státní hymny a projevem předsedy městského výboru Národní fronty s. L. Novákem a vyvrcholila slavnostním proslovem předsedy okresní plánovací komise s. B. Limla ze Žďáru nad Sáz. Na ukončení zahrála hudba Internacionálu. Po slavnosti koncertovaly na náměstí dechové hudby a odpoledne ve 14 hodin se konalo na fotbalovém hřišti sportovní odpoledne mládeže.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková