O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 179a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V bohaté diskusi se poslanci zaměřili na provozovnu sulfarezitu, sociální zařízení na koupališti, otevření prodejny stavebních hmot, úpravu vozovky k samoobsluze na sídlišti, práci rady místního národního výboru a jeho komisí, zbourání hotelu Musil a opravu sokolovny, Komunální služby, opatření centrální čističky pro město, jehož potoky ve městě a pod ním jsou hotovými stokami a mrtvými vodními toky, zajišťování drobných řemeslnických prací pro socialistický sektor, desolátní stav provozoven Restaurací a jídelen a kovářské služby. Na jednotlivé diskusní příspěvky odpověděli soudruzi Konvalinka, Skalník, Břečka, Messenský a Suchý. Pokud jde o provozovnu sulfarezitu, byla v ní provedena kádrová změna, která snad zaručí zlepšení. Sociální zařízení na koupališti budou uvedena do provozu ještě před zahájením sezóny. Bude třeba dokončit studnu pro pitnou vodu, nádrž na vodu užitkovou a instalaci vody a elektřiny v budově šaten. Prodejna stavebnin bude otevřena ihned, jakmile Stavební závody Jáchymovských dolů uvolní ohradu bývalých uhelných skladů. Hotel Musil se bourat nebude, protože se počítá se změnou trasy plánované odbočky silnice I. třídy č. 18 směrem na sněžné. Tělocvičná jednota Sokol jedná s krajským výborem Československého svazu tělesné výchovy o přidělení finančních prostředků, ale jednání bude asi bezvýsledné, poněvadž v novém zastavovacím plánu města se počítá se sokolovnou jako s kulturním střediskem a tělovýchova bude soustředěna v tělovýchovném středisku. Komunální služby se hodlají v tomto roce zaměřit na zkvalitnění a rozšíření služeb. Do dvorního traktu Domu služeb zavedou ústřední topení, na koupališti zřídí loděnici, v zahradnictví zavlažovací zařízení. Počítá se s uvedením do provozu tolik žádané prádelny, jejích mnohaletá historie patří k trapným nedostatkům Komunálních služeb. Dámské kadeřnictví má být definitivně otevřeno 1. dubna 1964. Centrální čistička bude vybudována do r. 1970. Drobné řemeslnické práce pro socialistický sektor by měl zajišťovat Okresní stavební průmyslový podnik a požadavek by měla uplatňovat na plánované komisi Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. ředitelství jednotlivých podniků.
V usnesení jednomyslně schválena zpráva předsedy o činnosti rady od posledního zasedání pléna, složení okrskových a obvodních volebních komisí, rozpočet na rok 1964, návrh aktivních opatření Komunálních služeb, domovní správy a místního národního výboru včetně zemědělských závodů na r. 1964, zahrnutí rybníka Cihelského, Kazmírova a Klečkova

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková