O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 178b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 20. března se konala v síle Závodního klubu schůze pléna místního národního výboru za účasti 20 poslanců a 15 zástupců rozmanitých institucí, a to s. A. Pličzky za okresní národní výbor, poslance tohoto výboru s. R. Remeše, S. Korbáře za místní odbočku Svazu invalidů, s. dr. Putnera za odbočku Svazu rybářů, s. Německé za výbor žen, s. Kupkové za místní skupinu Československého svazu mládeže, s. Pohanky za místní odbočku Svazu požární ochrany, s. inž. Musila za městský výbor KSČ, s. Stráníka za Restaurace a jídelny, s. Kalába za Lacrum, s. Heřmanského za Svazarm a s. Suchého, ředitele Komunálních služeb. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení z poslední schůze pléna, zpráva o činnosti rady za období od poslední schůze pléna, schválení aktivních opatření Komunálních služeb, domovní správy, místního národního výboru a zemědělských závodů, příprava a zahájení jarních prací v zemědělství, vodní zdroje a vybavenost požárních sborů, schválení volebních komisí Národní fronty pro nadcházející volby, diskuse a schválení usnesení.
Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna podal předseda s. J. Konvalinka. Potom schváleny návrhy aktivních opatření místního národního výboru, Komunálních služeb, domovní správy a zemědělských závodů podle závěrů z komplexních rozborů jednotlivých podniků, jak je přednesl náměstek předsedy místního národního výbor s. M. Messenský. O přípravě a zahájení jarních prací informoval poslance člen zemědělské komise s. V. Černý. Obsah jeho zprávy je zapsán v kapitole o zemědělství na 198b stránce této kroniky. Zprávu o vodních zdrojích a o vybavenosti požárních sborů podal předseda místní jednoty Čsl. svazu požární ochrany s. A. Pohanka. Uvedl v ní, že na členské schůzi místní jednoty bylo doporučeno, aby rybníky Cihelský, Klečkův a Kazmírův byly ponechány jako zdroje vody a podle toho aby v nich bylo hospodařeno s vodou, když jsou to jediné zdroje pro město. Dále oznámil, že jednota má k dispozici tři požární (sbory) vozy, z nichž ale dva jsou úplně vyřaděny a pro případ zásahu lze použít pouze jednoho. Ale i tento je již velmi opotřebovaný a má velikou poruchovost, takže nestýká záruku okamžitého zásahu v případě požáru. Bude proto zapotřebí, aby místní národní výbor pomohl jednotně získat alespoň jeden cisternový vůz.
Potom jednomyslně schválen návrh místní volební komise Národní fronty pro volby do místního národního výboru. Bylo zřízení sedm volebních okrsků a schváleno sedm komisí okrskových a třicetdevět pětičlenných komisí obvodních. Na závěr ještě schválen časový plán předvolební kampaně.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková