O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 177b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Komise místního hospodářství projednávala řízení Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven místního národního výboru. Většina jejich členů a aktivistů pracovala s chutí a se zájmem.
Příkladně pracoval občanský výbor v Pohledci, který se každého úkolu chopil iniciativně a dovedl jej až do konce. Organizoval jak na finanční prostředky, tak i na pracovní síly náročnou akci provedení asi 450 m kanalizace a 500 m komunikací. Práce se prováděly ručně a asi 1300 brigádnických hodin věnovali občané zdarma. Na komunikacích odpracovali asi 1100 hodin. Občanský výbor pomohl při organizování výpomoci o žních, při školení VV a ještě při některých akcích dalších. Občanský výbor v Maršovicích řešil hlavně otázky zemědělské a civilní obrany, při žních organizoval brigádnickou výpomoc, zajišťoval čtvrtletní soupis domácího zvířectva a postaral se o položení 20 m kanalizace, obnovení studny a upravení cesty před rychtou a kavárnou. Udělal kus dobré práce, na níž měl největší podíl s. Petr Ondráček. Občanský výbor na sídlišti nevyvinul takovou činnost, jaká se od něho očekávala. Členové měli sice zájem o práci, ale nebylo nikoho, kdo by práci řídil. Teprve po ustanovení s. Fr. Krotkého předsedou výboru se činnost poněkud zlepšila. Na závěr své zprávy ocenil kladně s. tajemník Skalník ještě práci výboru žen, která se zaměřovala na akce ve prospěch mateřské školy a jeslí, péči o důchodce a vítání dětí do života. Bohatá a různorodá činnost výboru byla však dílem pouze několika členek, ačkoliv správnější by bylo zapojení celého kolektivu do práce.
V diskusi k přednesenému hodnocení hovořeno  nekázni občanů a funkcionářů, který se sice dají zvolit do výborů a komisí, ale tímto pro ně také povinnost končí. Takové občany nutno nahradit odpovědnějšími. Dále diskutováno o lepším koordinování práce mezi jednotlivými komisemi, o nutnosti vyvinout co největší úsilí o výstavbu mateřské školy, o účasti vedoucích podniků na zasedáních pléna místního národního výboru, plánu ozdravění města, o pohovorech s poslanci, kteří budou kandidovat v nadcházejících volbách o provádění občanských pohřbů a o zřízení smuteční síně.
V usnesení jednomyslně schválena zpráva o zhodnocení činnosti národního výboru komisí, občanských výborů a výboru žen a radě uloženo do příští schůze pléna místního národního výboru i do dalších pravidelně zvát vedoucí všech závodů a předsedu městského výboru Komunistické strany Československa.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková