O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 173a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

u nádraží, t.j.celkem šestnáct domů a administrativní budova č.p.712-728. Dokončena byla budova distribuce v sídlišti č.p.729 a ubytovna Jáchymovských dolů u Pohledce (č.p.734).
        Ve výstavbě je první ze tří plánovaných věžových domů u sokolovny. Stavební bytové družstvo zaměstnanců silničního vývoje postavilo dva domy o osmi bytech(č.p.148 a 149). Dokončeny byly rodinné domky na Beranici č.p.663, 667 a 685. Nákladem téměř jednoho milionu Kčs byla provedena přestavba jatek. Byl postaven nový lyžařský můstek z ocelové konstrukce u škrobárny. Byla zahájena výstavba haly Silničního vývoje. Byla postavena kůlna na stroje u kravína státního statku. Pro stavební závody byl vyklizen  dům č.p.6. Zbořen byl dům č.p.67 na Žďárské ulici a nouzová stavba u jatek č.p.78 a bylo započato s výstavbou rekreačních chat u koupaliště.

     Požáry.  Také v tomto roce bylo naše město ušetřeno větších škod, způsobených požáry. Byly pouze tři, a to v menším rozsahu a rychlým zásahem členů naší místní jednoty Čsl.svazu požární ochrany byly brzy likvidovány. Dne 29. června v šest hodin ráno zachvátil oheň vagonovou cisternu s asfaltem u nádraží; na uhašení pěnovými hasícími přístroji pracovalo šest požárníků. Dne 3. července ve 2,30 hod.začalo hořet v kotelně n.p.Chirana uhlí; požár byl osmi členy uhašen za tři hodiny. Dne 21. prosince vznikl ve sklepě u Janovských na náměstí dr. I. Sekaniny požár od kotle ústředního topení. Byl zlikvidován šesti členy za půl hodiny. Mimo likvidování těchto tří požárů v našem městě zůčastnili se naši požárníci také hašení požárů mimo Nové Město na Mor., a to vojenského tábora u Sázavy (29. ledna), domku na Třech Studních, zapáleného bleskem (1.července), domku v Pohledci (26. října, rodinného domku v Maršovicích (1. listopadu) a dílny v Křídlech (9. listopadu).

Povětrnostní poměry. Jsou zpracovány za podkladě pečlivých záznamů člena komise s.F. Brázdy, který pětkrát za den měří teplotu vzduchu a sleduje a zaznamenává poměry povětrnostní.
      Pokud jde o celkovou charakteristiku povětrnostních poměrů za kalendářní rok, možno zaznamenat, že nedošlo k žádným mimořádným výkyvům a že rok 1963

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková