O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 172b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 Rozmanitosti
            Pohyb obyvatelstva. V r.1963 se narodilo v našem městě 112 dětí, z toho 55 chlapců a 57 děvčat. Zemřelo 35 občanů, z nich 16 mužů a 19 žen. Přirozený přírůstek obyvatelstva činí 77 lidí; je velmi vysoký a je nepochybně ovlivněn stálostí hospodářských poměrů v naší republice a bezpečnou vírou mladých lidí v jejich pevnost a trvanlivost. Celkový počet obyvatelstva města na konci roku: 5488, z toho 2649 mužů a 2839 žen. V Maršovicích žije 331 lidí, v Pohledci 405 lidí.
         V r.1963 se přistěhovalo do města 443 lidí(230 mužů a 213 žen), odstěhovalo se celkem 94 lidí(44 mužů a 50 žen).
       Úmrtí.  Dne 14. ledna zemřela náhle ve věku sedmdesáti let paní Marie Messenská, vdova po bývalém okresním cestmistrovi a matka náměstka předsedy místního národního výboru, s.Miloše Messenského. Byla pohřbena za veliké účasti přátel a známých na novoměstském hřbitově dne 17. ledna.
       Dne 21.ledna zemřel dlouholetý učitel zdejší obecné školy, bývalý knihkupec a velmi agilní politický pracovník v sociálně demokratické straně a od r.1948 v Komunistické straně Československa, s.Josef Khum. V první republice býval členem městského zastupitelstva a okresního výboru. Na začátku války byl jako rukojmí v koncentračním táboře a po osvobození v r.1945 přes vysoký už věk se zapojil do budovatelské práce jako sociální a zdravotní referent okresního národního výboru. Rozloučení se zesnulým se konalo 24. ledna ve čtrnáct hodin u domu smutku na náměstí dr.Ivana Sekaniny, kde jeho zásluhy vřele ocenil ředitel Okresního ústavu národního zdraví s.dr.Komínek, za Okresní národní výbor ve Žďáře nad Sáz.tajemník s.A.Velín a s. dr. J. Mikulec, který zhodnotil bohatou životní práci učitele Khuma na poli školském, osvětovém a kulturním. Velké množství našich spoluobčanů doprovodilo tělesné pozůstatky zesnulého městem na konec Žďárské ulice, kde se s ním naposled rozloučil s.Vl.Černý za sbor pro občanské záležitosti a s.L.Novák za místní organizaci komunistické strany. Pohřeb žehem se konal 25. ledna v krematoriu v Praze-Motole.
        Dne 5. března zemřela po dlouhém a strastiplném utrpení občanka našeho města, paní Božena Medová, vdova po bývalém lékárníkovi. Rozloučení a pohřeb žehem se konal v brněnském krematoriu dne 11. března.

         Přehled o výstavbě našeho města. Byla dokončena výstavba sídliště Jáchymovských dolů

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková