O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 171a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zvládly včas, je třeba, aby zemědělské závody brzy vypracovaly plány žňových prací.
         Dne 2.srpna byla městským rozhlasem rozšířena výzva rady místního národního výboru k nadcházejícím žním, týkajícího se rychlého a bezsrátového provedení všech žňových prací a brigádnické výpomoci ze strany obyvatelstva města, především z řad důchodců a školní mládeže.
         Místní organizace chovatelů drobného zvířectva uspořádala v Závodním klubu 9. květen ve dnech 17. a 18. srpna výstavu drobného zvířectva, především králíků, holubů a drůbeže. Vystavovali chovatelé ze Škrdlovic, Polničky, Žďáru nad Sáz., Přibyslavi, Bohdalova, Bystřice nad Pernštejnem, Rovečného, Poličky, Světnova a Nového Města na Moravě.
         Pro děštivé a chladné počasí začaly žně teprve v posledním srpnovém týdnu a teprve v prvních dnech měsíce září byly v plném proudu. Nástup do žňových prací byl zahájen dobře a pokos obilí byl v krátkém čase zvládnut. Ve školním statku v jednotném zemědělském družstvu v Pohledci bylo použito nové formy dvoufázové sklizně. Zhoršení počasí a dešťové přeháňky zabránily použití kombajnů a obilí porůstalo. Tím se sklizeň obilí protáhla, ale dodávkové úkoly byly splněny včas a kvalitním obilím. Nejvíce škod na obilí mělo družstvo v Pohledci. Ke konci srpna bylo třeba sklidit v Pohledci obilí ze 74ha, v Maršovicích z 50ha a ze školního statku ze 60ha. Soukromý sektor ve městě dosud dodávky nesplnil a asi velmi těžko splní pro ubohou úrodu.
         Žně se sice opozdily, ale jednotná zemědělská družstva využila nepříznivého počasí k vybírání brambor. Družstvo Pohledci vybralo brambory z 5ha a dodalo 190q. V tomto roce byly omezeny školní brigády a pracovníky bylo nutno získávat z místních zdrojů.
          Aby byla zimní orba zvládnutá na sto procent, bude nutné, aby školní statek i zemědělská družstva více využívaly traktorů na nočních směnách a aby si připravily plán podzimních prací s vyznačenými denními úkoly. Aby byly všechny práce provedeny včas, bude třeba, aby zemědělské závody provedly prémiování za více práce a přijaly soutěž o nejrychlejší sklizeň brambor, v níž je na odměny nejlepším družstvům a jednotlivcům pamatováno částkou 81.000 Kčs.
          Organizace Svazu čsl.zahrádkářů a ovocnářů v Novém Městě na Moravě uspořádala v Závodním klubu ve dnech 20. a 21. října výstavu ovoce. Byla velmi bohatě obeslána a těšila se pronikavému zájmu početných návštěvníků.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková