O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 170b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lanosti veškeré půdy. Při sklizni sena nutno dbát na kvalitní práci, aby nedocházelo ke ztrátám a aby byla zajištěna dostatečná krmivová základna. Zvýšená péče musí být věnována kultivaci brambor, řepy, máku a plodinám na siláž, aby bylo dosaženo co nejvyšších výnosů. V dodávkách zemědělských produktů si nejlépe vede školní statek, který splnil čtvrtletní úkoly na sto procent. Maso splněno na 85,2%, z toho skot 90,24, vepřové 80,10, mléko 41,84, vejce 73,6. Denní dojivost je 700 litrů mléka. Jednotné zemědělské družstvo Pohledec: maso vzhledem k celoročnímu úkolu 40,94%, z toho hovězí 44,61, vepřové 34,9, mléko 38,8, vejce 79%. Denní dodávka mléka 430l. Jednotné zemědělské družstvo Maršovice: maso 40,70%, hovězí 38,30, vepřové 43,38, mléko 35,71, vejce 55,8. Denní dodávka mléka 500l.
         Poněvadž nepříznivé počasí znesnadňovalo sklizeň sena, hlavně sušení a svoz, vyzvala rada místního národního výboru dne 25.června masové složky, školní mládež a všechny občany k brigádnické výpomoci našemu školnímu statku a jeho pracovníky vyzvala k využití každé volné chvíle k pokosu, sušení a odvozu sena a k zlepšení organizace práce tak, aby senoseč byla ukončena v pokud možno nejkratší době.
         Zhodnocení plnění dodávek zemědělských produktů za první pololetí 1963 a jarních prací bylo provedeno na schůzi pléna místního národního výboru, konané dne 19.července. Školní statek: hovězí maso 97,9, vepřové 89,4, mléko 54,3, vejce 87,3%. Jednotné zemědělské družstvo Maršovice: hovězí maso 23%, vepřové 73,4, mléko 47,2, vejce 72,9%. Jednotné zemědělské družstvo Pohledec: hovězí maso 57,7, vepřové 36,9, mléko 48,5, vejce 105,5%. Soukromý sektor v Maršovicích a v Pohledci není. V Novém Městě na Mor.jsou dva soukromníci a dodávkové úkoly plní špatně. Maso plní na 26,9%, mléko na 16% a vejce na 118%.
        Druhá etapa jarních prací pro špatné počasí a nedostatek pracovních sil nebyla včas dokončena a senoseč dosud trvá. Louky jsou pokoseny a seno je svezeno. Kultivace brambor provedena na sto procent; jsou v dobrém stavu a lze očekávat pěkné výsledky. V současné době se provádějí postřiky proti plísni a mandelince bramborové a selekce na množitelských bramborách. Na všech obilovinách byly provedeny postřiky proti pleveli, takže obilí je čisté. Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích upravilo letos tisíc m3 kompostů a v Pohladci 700m3. Aby byly nadcházející žně

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková