O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 16a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

střediska až do roku 1960, že však by bylo možné postavit za pomoci občanů tělocvičnu, ke které by mohly být později přistavěny další objekty pro sport a tělovýchovu.
Plenum místního národního výboru v Novém Městě na Moravě se zabývalo ve své schůzi dne 25. listopadu hlavně plněním zemědělských dodávek. Náměstek předsedy MNV s. Miloš Messenský pak podal zprávu o finančním hospodaření obce. Uvedl, že místní poplatníci dluží velké částky na dani zemědělské a domovní. Protože velká část nezaplacených daní má případnosti místnímu národnímu výboru k úhradě jeho potřeb, byl by nár. výbor v případě nezaplacení dlužných daní značně zkrácen. Dále bylo jednáno o případné stavbě mateřské školy v Novém Městě na Moravě. Škola by byla postavena jako přízemní budova na školní zahradě nákladem asi 170 tisíc Kčs, bylo by však třeba, aby čtyřicet procent veškerých prací na budově bylo provedeno brigádnicky. Se stavbou bude v plánu MNV pro příští léta počítáno.
 

Rok: