O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 169b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Má 786 svazků, 47 čtenářů a 1063 výpůjček za rok. Zakoupeno sedm knih.
         Dotace místního národního výboru na všechny tři knihovny činila 5000 Kčs; čtenáři zaplatili na poplatcích 4.026 Kčs. Za knihy a časopisy zaplaceno 4.888 Kčs, za vazby knih 798 Kčs.

Zemědělství v našem městě.
         Dne 8. ledna vyzval městský rozhlas všechny pěstitele ovocných stromů, aby zajistili jejich ochranu postřikem chemickými prostředky, který provádí středisko ochrany rostlin u státní traktorové stanice. Zájemci se měli přihlásit do 12. ledna.
         Dne 31. ledna vydala rada okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz.vyhlášku o ochraných opatřeních proti slintavce a kulhavce, která se vyskytla v okresech Pelhřimov a Břeclav, pro všechny naše obce okresu.
         Místní organizace Čsl.ovocnářského a zahrádkářského svazu spolu se Závodním klubem 9. květen uspořádala v jarním období tři přednášky pro zahrádkáře. První byla 26. února a s. dr. J. Doubek na ní promluvil o úpravě zahrádek a o pěstování květin. Druhá byla 12.března a týkala se sázení a řezu stromů a vykonal ji s. J. Petr a třetí 26.března s námětem úprava půdy, hnojení a kompost, o čemž pojednal s. Ad. Buřval. Po každé přednášce byla beseda s posluchači.
          Pracovní výbor jelenářské oblasti uspořádal ve dnech 15. až 17. března v Závodním klubu 9.květen zajímavou výstavu jeleních trofejí z r.1962.
          Na schúzi pléna místního národního výboru, konané dne 26. dubna, byla podána tajemníkem s.F.Skalníkem zpráva o plnění čtvrtletního plánu na úseku zemědělské výroby. Podle ní splnily zemědělské závody v našem městě plán zemědělských produktů nad sto procent až na jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích, které dluží plánu mléka 4.500l; zavázalo se však, že dluh do konce prvního pololetí vyrovná.. Po svodu do nového kravína se dojivost zvýšila o sto procent, ale dluh se dosud nepodařilo vyrovnat. Školní statek splnil hovězí maso na 73,5%, vepřové na 42,3%, mléko na 23,3% a vejce na 41,5%. Jednotné zemědělské družstvo Maršovice: hovězí maso na 17,3, vepřové na 26,8, mléko na 18,2 a vejce na 28,5%. Jednotné zemědělské družstvo Pohledec: hovězí maso na 22,5, vepřové na 22,7, mléko na 22,3 a vejce na 46,7%. Podle prověrky provedené na všech závodech je

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková