O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 169a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Začátkem listopadu rozšířila místní lidová škola umění svoji působnost o výtvarnou výchovu(kreslení, malování a modelování); z přihlášených zájemců bylo utvořeno několik kurzů.
         Dne 29. listopadu se konala v Závodním klubu 9.květen výroční konference klubu, která zhodnotila činnost a hospodaření v uplynulém roce, zvolila nový výbor a stanovila plán činnosti na příští období. V diskusi, místy hodně ostré, podrobeny některé nedostatky v práci klubu oprávněné kritice. Bylo by si třeba přát, aby je nový výbor odstranil.
          Místní skupina Československého červeného kříže, Závodní klub 9. květen a Okresní ústředí zdravotnické osvěty připravily na zimní období lidovou akademii s přednáškami o nemocech nervových, o zdraví dětí, o moderní chirurgii, o tom nač lidé umírají, o historii lékařství ve světě, o zdravotnictví na našem okrese a o současných hygienických problémech. Přednášky byly svěřeny přednostům oddělení zdejší nemocnice a okresním lékařským odborníkům. Cyklus byl zahájen 4. prosince přednáškou odborného kožního lékaře MUDR. Karla Dvořáka o kosmetickém ošetřování kůže.
          Dne 13. prosince sehrálo Horácké divadlo hru předního sovětského dramatika Leonida Leonova Zlatý kočár.
          Dne 19. prosince přednášel v Závodním klubu 9.květen v cyklu přednášek zdravotnické lidové akademie primář dětského oddělení zdejší nemocnice MUDr Zemánek o zdraví našich dětí.
   Zpráva o činnosti místní lidové knihovny za rok 1963. koncem roku měla knihovna 3754 knih zábavných, 2734 knih naučných, 59 svazků hudebnin a 15 gramofonových desek. V r.1963 přibylo 260 knih, z 32 jako dar okresní lidové knihovny; ostatní zakoupeny. Odebráno 20 svazků(9 ztraceno, 7 ukradeno, 4 rozbité). Půjčováno v úterý a v pátek od sedmnácti do devatenácti hodin, za rok celkem stokrát. Půjčeno 16.547 svazků, z toho 5489 knih pro mládež a 1.312 knih naučných. Proti roku 1962 je to zvýšení o 1.447 svazků a je to nejvyšší počet vypůjčených svazků v historii knihovny. Čtenářů bylo 5.533, průměrná návštěva 55 čtenářů a 166 výpůjček za jedno půjčování. Do knihovny dochází 464 čtenářů, z toho 135 dětí. V čítárně bylo za rok asi 1100 návštěvníků; vyloženo zde 29 časopisů. Z nich je devět zadarmo a ostatní platí knihovna. Pobočka knihovny v Maršovicích má 493 knih, 21 čtenářů a 351 výpůjček za rok. Přibylo šest knih. Umístění knihovny je naprosto nevhodné. Odbočka v Pohledci

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková