O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 168b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 1. září promluvila v městském rozhlase předsedkyně školské a kulturní komise s. E. Kuchařová, která informovala naše spoluobčany o zahájení školního roku na novoměstských školách. V odpovědích na dotazy vedoucího rozhlasového vysílání s. H. Havlíčka zmínila se o tom, jak jsou školy na nový školní rok připraveny a co v nich bylo provedeno o prázdninách, uvedla personální změny (ze střední všeobecně vzdělávací školy odešla s. A. Havlátová, na základní devítileté škole s. Z. Kervitzerová) a počty žáků ve třídách. V závěru připomněla také zrušení zemědělské školy a odchod jejího ředitele s. inž. Nezvedy do Boskovic a oznámila, že místo zrušené školy zemědělské bude v budově zámku umístěno lesnické učiliště. Dne 4. září se konala v kanceláři předsedy místního národního výboru schůze letopisecké komise, na níž jejím předsedou s. dr. Mikulcem přečten a schválen zápis událostí za rok 1962 do městské kroniky.

Dne 6. září sehrálo v sokolovně Horácké divadlo slavnou Shakespearovu hru Večer tříkrálový, která se těšila velikému zájmu novoměstských návštěvníků divadelních představení.

Dne 6. října otevřelo Horácké muzeum společně s Horáckou galerií v nově instalovaných místnostech v budově místního národního výboru výstavu našich nejpřednějších výtvarných umělců Slavíčka, Špály, Procházkové, Sychry, Paderlíka, Kuby,Beneše a Kubína.

8. října sehrálo Horácké divadlo hru ze současného života naší vesnice Konec masopustu, kterou napsal mladý, talentovaný český dramatik Josef Topol.

Dne 29. října uspořádal pěvecký a hudební odbor Závodního klubu 9. květen v aule střední všeobecně vzdělávací školy houslový koncert učitele lidové školy umění v Poličce s. Rostislava Drdly a klavíristy profesora Čestmíra Šťastného. Na pořadu byly populární houslové a klavírní skladby G. Tartiniho,A. Corelliho, B. Smetany, J. Suka, V. Šťastného, B. Martinů, Z. Blažka, Č. Šťastného, P.I. Čajkovského, M. Ravela, N. Paganiniho, F. Drdly, F. Kreislera a P. Sarasateho. Koncert měl pěknou uměleckou úroveň a četné obecenstvo bylo plně spokojeno.

Dne 10. listopadu sehrálo Horácké divadlo v sokolovně hru současného západoněmeckého dramatika Clause Hubalka Hodina Antigony.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková