O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 168a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Žilková (zpěv) a smyčcové kvarteto, v němž hráli J. Žilka, I. Klimeš mladší, F. Maršálek a I. Klimeš starší. Výstava, která trvala do 11. srpna, těšila se značnému zájmu obyvatel našeho města i cizích hostů. Pro konzervativní umělecké sklony většiny obyvatel našeho města byla ovšem výstava příliš moderní.

Ve dnech 13. až 20. července uspořádána v našem kině přehlídka festivalových filmů, na níž předvedena nejlepší díla z letošního filmového festivalu v Karlových Varech. Dvakrát promítnut film Pohled z mostu, třikrát československý film Až přijde kocour, dvakrát americký film Byt a stejně film Německé spolkové republiky Malachiášův zázrak, maďarský film Zmoklá neděle a československo sovětský film Velká cesta Jaroslava Haška. Největšího úspěchu dosáhly československé filmy Až přijde kocour a Jánošík a americký film Byt. Tyto filmové přehlídky se velmi dobře osvědčily a staly se neoddělitelnou složkou kulturního života našeho města o prázdninách.

Dne 2. srpna uspořádal malíř a grafik Bohdan Lacina v aule střední všeobecné vzdělávací školy besedu o své umělecké tvorbě.

Dne 13. srpna byla zahájena v aule střední všeobecně vzdělávací školy výstava obrazů akademického malíře Bohuslava Kozáka, rodáka z Ubušína na Českomoravské vysočině, předčasně zemřelého v r. 1938. Dílo velmi talentovaného mladého umělce zhodnotil dr. Josef Mikulec a v uměleckém pořadu účinkovali M. Dvořáková (klavír), J. Novotný (housle), J. Jinek (zpěv), M. Popelková (klavír) a A. Křičková (recitace). Výstava uspořádána Horáckým muzeem trvala do 3. září. Nebyla však bohužel navštívena tak, jak by i pro své kvality zasloužila.

Dne 25. srpna otevřely se výstavou prací členů kateder výtvarné výchovy pedagogických institutů v Jihlavě a v Ústí nad Labem výstavní místnosti v budově místního národního výboru, určené pro nově zřízenou Horáckou galerii v našem městě. Svá díla zde vystavili malíři Jaroslav Brožek, Josef Bulant, Miroslav Houra, Bedřich Hrdlička, Josef Kos, Bohuslav Maleček, Vladislav Mirvald, Zdeněk Pokorný, Alois Toufar a Jan Urbanec a sochař Karel Hyliš. Úvodní zhodnocení vystavených děl provedl ředitel oblastní galerie v Jihlavě Radil a v uměleckém pořadu vystoupil houslista R. Drdla a recitační a pěvecký pionýrský soubor s. Svačinové ze základní devítileté školy.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková