O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 167b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sledovalo hodně zájemců, především z řad rodičů a známých dětí, které se přehlídky zúčastnily.

Dne 23. května provedlo u nás Horácké divadlo hru soudobého východoněmecké dramatické spisovatelky Heddy Zinnerové Ďábelský kruh, zachycující bouřlivé události z období nástupu fašistů v Německu.

Okresní odborová rada a okresní výbor Československého svazu mládeže uspořádaly v sokolovně v rámci Soutěže tvořivosti mládeže pod záštitou Závodního klubu 9. květen a závodního výboru ROH Chirany okresní přehlídku agitačních uměleckých skupin, souborů a malých jevištních forem. Zúčastnily se jí Klubovna I. brněnské strojírny Velká Bíteš, Závodní klub ROH ze Žďáru nad Sáz., Závodní klub 9.květen z Nového Města na Moravě a Klubovna ROH Kablo Velké Meziříčí.

Jako mimořádné představení sehrálo u nás Horácké divadlo dne 31. března tříaktovou lyrickou komedii Alexandra Casony Sebevraždy na jaře zakázány.

Počátkem června začato s opravou a vymalováním fasády budovy Horáckého muzea. Místnímu komunálnímu podniku se podařilo splnit svěřený mu úkol pečlivě a vkusně.

Dne 9. června provedl hudební a pěvecký odbor Závodního klubu 9. květen svůj pravidelný jarní koncert. Sólisté a smíšený sbor provedli skladby B. Smetany, A. Dvořáka. L. von Beethovena, F. Schuberta, P. Vranického, F. Mendelsohna Bartholdiho, P.J. Čajkovského, I. Dunajevského, R. Schumanna a F. Liszta. Hráli J. Žilka a I. Klimeš mladší na housle, F. Maršálek na violu, I. Klimeš starší na violoncello a M. Popelková na klavír, zpívala J.Šumanová, K. Žilková a J. Jinek. Sbory a celý pořad připravil a řídil hlavní umělecký vedoucí pěveckého sboru s. dr. Mikulec. Výběrem skladeb i vysokou reprodukční úrovní patřil tento koncert umělecky nejzávažnějším a nejhodnotnějším kulturním událostem roku.

25. června uvedlo Horácké divadlo v sokolovně hudební veselohru italského dramatika Carla Goldoniho Lhář.

Dne 7. července byla zahájena v aule střední všeobecně vzdělávací školy výstava malířského a grafického díla Bohdana Laciny. Výstavu uvedl ředitel Moravské galerie v Brně Jiří Hlušička a v kulturním pořadu účinkovali M. Sommer (recitace), K.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková