O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 167a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 22. března sehrál dramatický kroužek žáků střední všeobecně vzdělávací školy divadelní hru Trojané. Hra, kterou nacvičila učitelka školy s. A. Havlátová a v níž mladým hercům vypomáhali i starší ochotníci z řad rodičů, měla u početného publika značný úspěch. Byla provedena také pro žactvo ostatních novoměstských škol a také v soutěži okresní divadelní tvořivosti ve Velké Bíteši.

V sobotu 23. března vystoupil v našem městě slavný pěvecký soubor Vachův sbor moravských učitelek, řízený sbormistrem Aloisem Veselým. Sbor slavil v tomto roce padesát let své umělecké činnosti a za tuto dobu si vybojoval svými výkony u nás i za hranicemi nejpřednější místo v oboru ženských pěveckých souborů. Na koncertu, který se konal v sokolovně provedena klasická i moderní díla skladatelů našich i cizích. Účast byla bohužel pouze průměrná, ale zato zájem přítomných byl vzácně soustředěný a nadšený potlesk po každém čísle pořadu byl velmi srdečný. Dopoledne zazpíval sbor na výchovném koncertě pro žáky vyšších tříd našich škol. Koncert uspořádala osvětová beseda a Výbor žen.

Dne 27. dubna uspořádal Závodní klub 9. květen společně s městským výborem Československého svazu mládeže v sále kina koncert Moravského komorního orchestru skupiny ČSM při státní konzervatoři v Brně, řízeného dr. Zbyňkem Mrkosem. Na pořadu byly skladby A. Dvořáka, B. Smetany, F. H. Richtra, J. A. Vitáska, J. Bendy a W. A. Morarta. Početné publikum vyslechlo se zájmem pořad z děl klasické hudby, velmi dobře provedený mladými, zanícenými umělci, kteří podali výborné výkony. Byl to po delší době opět koncert vysoké umělecké úrovně, který dobře splnil své poslání. Jako klad nutno vyzvednout i přítomnost mnoha mladých návštěvníků koncertu.

Dne 29. dubna sehrálo Horácké divadlo hru vynikajícího francouzského romantika Viktora Huga, Ruy Blas.

Závodní klub 9. květen uspořádal 20. května ve velkém sále klubu přehlídku vítězů letošní Soutěže tvořivosti mládeže. Na pořadu byly recitace, hudba, zpěv, tanec a scénky. Prohlídky se zúčastnili žáci obou základních devítiletých škol střední všeobecně vzdělávací školy, lidové školy umění, odborného učiliště závodu Chirana a členové klubu mladých při Závodním klubu 9. květen. Ti, kteří dosáhli prvních míst, obdrželi knižní upomínkový dar a všichni ostatní účastníci přehlídky diplom. Pořad vysoké reprodukční úrovně

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková