O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 166b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Život kulturní

Dne 17. ledna uspořádali Osvětová beseda a střední všeobecně vzdělávací škola společně se sdružením rodičů a přátel této školy koncert Foerstrova dechového kvinteta z Brna. Na pořadu koncertu, který se konal v aule školy, byly skladby klasické i moderní. Návštěvníků bylo poměrně málo. Lépe byl navštíven koncert pro školní mládež, uspořádaný jako výchovný. Místní odbočka Svazu československo sovětského přátelství provedla 17. ledna v sále kina kulturní besedu se vzácnými hosty ze Sovětského svazu, docentkou Lomonsovovy university v Moskvě Laptěvovou a docentem Motorným z university ve Lvově. Hosty doprovázel s. Čestmír Amoxt z Prahy. Po besedě bylo provedeno slosování zájezdových známek do Sovětského svazu.

18. ledna sehrálo u nás Horácké divadlo tragikomickou hudební veselohru P. A. Breála Husaři.

Útvar technického rozvoje a referát technických a ekonomických informací v závodě Chirana v Novém Městě na Moravě spolu s technickým kabinetem Závodního klubu 9. květen a se závodní pobočkou Čsl. vědecko technické společnosti uspořádaly v rámci šíření a zvyšování odborných znalostí přednášku na téma Péče o člověka v socialistickém podniku. Konala se 13. února v Závodním klubu a hlavní referát s námětem Základy psychologické práce a péče o pracovní prostředí přednesl s. dr. Jaroslav Křivohlavý, pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Revolučního odborového hnutí. Po přednášce následovala diskuse a promítnuty diapozitivy a instruktážní film.

Závodní klub 9. květen a Horácké muzeum otevřely 24. února v sále klubu výstavu tvarování strojů a nástrojů učitelů střední školy uměleckoprůmyslové v Uh. Hradišti s. H. Klímy a Z. Kadlece a některých jejich žáků. Po zahájení byla beseda s oběma umělci. Výstava, která trvala do 3. března se těšila značnému zájmu a návštěvníci byli s ní velmi spokojeni.

Dne 1. března zahájilo Horácké muzeum v aule střední všeobecně vzdělávací školy cyklus tří přednášek s námětem Z minulosti našeho města, které konal městský kronikář s dr. Josef Mikulec. První se týkala politických, hospodářských a sociálních poměrů v Novém Městě v období feudalismu, druhá byla 15. března a jejím námětem byl život města ve století 19. a třetí 5. dubna s námětem novoměstské školství, slavní rodáci a co dalo Nové Město naší národní kultuře. Přednášky se těšily velikému počtu návštěvníků, jichž se dostavilo na první 120 a na druhou a třetí přes osmdesát.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková