O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 165b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zachován. Diskusní příspěvky našich spoluobčanů byly kritické,ale věcné, odůvodněné a opřené o fakta. Totéž však nelze říci o některých odpovědích na ně. Uspokojily pouze věrné a rozvážné odpovědi soudruhů Šperky a Limla, což však nelze říci o s. Streitovi a Voráčovi. Ti odpovídali podrážděně a zbytečně ostře, čímž k uklidnění a k uspokojení našich občanů valně nepřispěli. Schůze měla hlavní význam v tom, že velkou účastí prokázali naši občané zájem o žhavé problémy města, a že odpovědní straničtí a správní funkcionáři okresu mohli přímo slyšet, co si o jejich praktikách naši lidé myslí. Výměna názorů byla nepochybně pro obě strany velmi prospěšná.

Sedmé, v tomto roce poslední zasedání pléna místního národního výboru se konalo 22. listopadu 1963 v sále Závodního klubu za účasti dvaceti poslanců, zástupců okresního národního výboru s. Pličzky a Remeše, soudce okresního lidového soudu ve Žďáře s. dr. Pospíchala a 79 občanů. Na pořadu jednání byla správa a činnost místního lidového soudu, volba soudců tohoto soudu, referát dr. Pospíchala o činnosti lidových soudů a konečně beseda o Sovětském svazu.

Zprávu o činnosti místního lidového soudu podal předseda místního národního výboru s. J. Konvalinka. Uvedl v ní, že někteří soudcové nedocházeli na zasedání, aniž se omluvili, a tím činnost soudu narušovali. Po počátečních nedostatcích se činnost soudu zlepšila a rozhodování byla odpovědná. Zasedání se zúčastnili i občané a zástupci závodů a společenských organizací. Soud řešil celkem 21 případů a tři odeslal do místa bydliště provinilců. Souzeno sedm případů provinění proti majetku v socialistickém vlastnění, dva případy proti majetku v osobním vlastnictví, sedm případů provinění proti socialistickému soužití (nepřístojné chování, výhružky, urážlivé výroky, rvačky, opilství), jeden případ provinění proti pracovní kázni a ještě několik trestních případů dalších. Vynesené rozsudky zněly na napomenutí,důtky, srážky z platu, pokuty ve výši od 50 do 500 Kčs a ve dvanácti případech obvinění zproštěni viny. Preventivně prováděl místní národní výbor pohovor s občany o jejich přestupcích neoprávněného provozování soukromé výrobní činnosti a působil na ně v tom smyslu, aby pracovali přes provozovny místního národního výboru. Zasedání místního lidového soudu se konalo v kanceláři předsedy místního národního výboru. Bylo by vhodné v příštím období projednávat přestupky přímo na pracovištích za účasti pracujících, což by mělo

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková