O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 165a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jesle a vodovod. Na diskusní příspěvky reagoval několika vysvětleními předseda plánovací komise okresního národního výboru s. Liml. Řekl, že pro rok 1964 není pro naše město určena žádná družstevní bytová výstavba a také mateřská škola a jesle se stavět nebudou; souvisí to s finanční situací okresu, která je velmi svízelná. Školní budovy na okrese jsou ve velmi špatném stavu a pro nedostatek finančních prostředků a stavební kapacity nelze je dát do pořádku. Některé malé školy budou zrušena a na další nebude možno poskytnout prostředky ani na generální opravu. Správkyně Horáckého muzea s. Večeřová připomněla, že tento ústav je nejstarší na okrese, že v r. 1962 jej navštívilo 11.200 lidí a že tedy své kulturní poslání dobře plní, tím má také odůvodněný nárok na samostatnou existenci. Učitel základní devítileté školy s. Švanda se dotázal, co bude s novoměstskou střední všeobecně vzdělávací školou, a ředitel školy ve Lhotě s. Jínek, co bude s družstevní výstavbou.

Na tyto diskusní příspěvky odpověděli soudruzi Šperka, Streit a Voráč. První slíbil, že se postará o dokončení vodovodu a že zařídí, aby pracovník krajského národního výboru pro věci zemědělských škol s. Dvořák přijel do města, vysvětlit záležitost zrušení zemědělské školy a za nevhodné jednání v této věci se omluvil. K otázce muzea prohlásil, že bude vyřešena v souvislosti s úpravou krajské muzejní sítě. Odpovědně se zatím nedá říci, kdy bude možno začít s výstavbou mateřské školy a jeslí. Je třeba říkat lidem pravdu, utáhnout opasek, s ohledem na mezinárodní situaci do r. 1965 se uskrovnit a teprve potom přistoupit k potřebné a nutné investiční výstavbě. S. Streit poněkud ostrým způsobem konstatoval, že otázka Horáckého muzea Žďár nebolí, že o střední všeobecně vzdělávací škole není dosud rozhodnuto, že před novoměstskými občany nesedí okresní funkcionáři na lavici obžalovaných a že nemohou také slíbit, kdy bude možno nedostatky odstranit. S. Voráč vytkl, že pracovníci okresu byli novoměstskými činiteli pozváni jako hosté, že se ale účastníci schůze k nim jako k hostům nechovali. Je třeba, aby poslanci a funkcionáři říkali lidem pravdu a potíže a stížnosti lidem vysvětlovali a ne je pouze přijímali. Potíže nejsou pouze v nedostatku finančních prostředků, ale také v materiálu a ve stavební kapacitě. V tom je náš okres v nejhorší situaci ze všech okresů Jihomoravského kraje. Bytovek je okresu přiděleno málo, protože je zde málo bytových družstev i členů. Omezením výstavby v r. 1964 a 1965 se vyřeší hospodářské skluzy a v letech 1966-1970 bude možno stavět intensivněji.

Schůze se konala v napjatém ovzduší, ale důstojný ráz byl v celém průběhu

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková