O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 164b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

elefonních linek meziměstských, zcela nedostatečné poštovní spojení s krajským městem jednou za den večer, výstavba sociálních zařízení na novoměstském nádraží, nevyhovující a skutečnému stavu neodpovídající přípravy k vypracování směrného územního plánu a konečné mohutné tahanice kolem Horáckého muzea (v okrese žďárském mají být muzea dvě, a to ve Žďáře nad Sázavou a národopisné muzeum se dvěma pracovníky v Novém Městě na Moravě; proti tomu staví odbor školství i kultury okresního národního výboru striktní požadavek, že muzeum v našem městě může být pouze nesamostatnou pobočkou okresního muzea žďárského, proti čemuž se vší rozhodností staví školská komise i rada místního národního výboru) a Horácké galerie, která už byla nadřízenými instancemi povolena, pro níž ale určený pracovník přes pět už přesně stanovených termínů k nástupu nemohl dosud nastoupit pro potíže ze strany okresního národního výboru. Svůj úvodní projev ukončil s. Konvalinka zjištěním, že všechny tyto potíže ze strany nadřízených orgánů činí ve městě dojem záměrnosti a obyvatelstvo nanejvýš roztrpčují.

Do diskuse zasáhli soudruzi Břečka, Zelený, který hovořil o naprosto nedostačující obchodní síti v našem městě, které je jediným pětitisícovým sídlištěm v Jihomoravském kraji,které nemá samoobsluhu s potravinami, Bělohlávek, který ironicky připomněl, že zajištění stavby mateřské školy bude asi nutno provést způsobem z dob starých měšťanostů sbírkami a milodary. Potlesk, kterým účastníci schůze doprovodili tyto první diskusní příspěvky, označil tajemník okresního výboru KSČ s. Streit za demagogii a prohlásil, že první úkol je budování okresního města, a to v tom rozsahu, v jakém jsou k dispozici finanční prostředky, povolené nadřízenými úřady. Pokud jde o Horácké muzeum, bude tato pobočkou okresního muzea ve Žďáře nad Sáz. V záležitosti stravování dětí neviděl s. Streit žádný problém, nedostačuje-li školní stravovna, mohou děti chodit jinam. Další diskusní příspěvky přednesla s. Navrátilová, která mluvila o potížích na sídlišti a které odpověděli s. Konvalinka a Skalník a poslanec krajského národního výboru s. Šperka, který se zabýval stavbou vodovodu, zrušením zemědělské školy, aukční halou a výstavbou bytů. Téže bytové záležitosti se týkal také diskusní příspěvek sekretářky místního národního výboru s. Vorlíčkové. Ředitel okresního ústavu národního zdraví s. dr. Komínek znovu připomněl naprosto nevhodný způsob zrušení zemědělské školy a ožehavý problém zásobování města vodou, s. Svačina otázku jeslí, mateřské školy a Horáckého muzea, s. Černý mateřskou školu a s dr. Rydlová

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková