O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 163b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Odeslána do Žďáru. Slavnostní projev učinil předseda plánované komise okresního národního výboru s. B. Liml. Pořadatelé opomenuli zajistit výhodné osvětlení, a tak musel řečník předčítat svůj projev pouze při matném světle kapesní svítilny. Po proslovu se odebral lampionový průvod na hřbitov k hrobům pohřbených, zde rudoarmějců, k nimž položen věnec. Pietní slavnost byla tentokrát málo důstojná, nebyl zajištěn projev a tak se vzpomínka odbyla pouhou recitací básně a hudební skladbou zahranou na harmoniku. Shromáždění lidí, poněvadž bylo velmi slyšet, bylo neklidné a vzpomínková slavnost své poslání nesplnila.

7. listopadu promítnut v sále kina sovětský film Vzkříšení na námět slavného románu L.N.Tolstého. 10 XI. Uspořádal Závodní klub 9. květen besedu s námětem Sovětská věda a technika se seriálem filmů. 20 XI. Provedli v sále sokolovny členové Armádního uměleckého divadla z Prahy J. Vala, J. Švorcová a N. Černá literárně hudební pásmo Za králem. Šumavy. 22. XI. Besedoval v Závodním klubu s početnými zájemci účastník zájezdu do Sovětského svazu s. dr. J. Mikulec o svých dojmech a zážitcích 26. XI. Promluvila v Závodním klubu o sovětském výtvarném umění členka krajského výboru Svazu československo sovětského přátelství v Brně s. dr. L. Fialová, měla bohužel velmi málo posluchačů. Ve dnech 28. a 29. XI. promítnut pro školní mládež i pro dospělé velkolepý dokumentární film německých filmových pracovníků manželů Thorndikových Ruský zázrak. Dne 30.XI. provedl padesátičlenný soubor ministerstva vnitra z Prahy v sále sokolovny estrádní program Pramice s pradědy se satirickými verši, hudbou, tancem a zpěvem. Soubor měl u početného publika velmi pěkný úspěch. Dne 1.XII. byl promítnut pro mládež druhý seriál filmů s názvem. Poznáváme Sovětský svaz. Měsíc československo sovětského přátelství byl ukončen 12. Prosince kulturním večerem ke 30. výročí podepsáni spojenecké smlouvy mezi Sovětským svazem a Československou republikou. Projev měl předseda městského výboru KSČ s. K. Mádle a v kulturním pořadu složeném zněl hudebních skladatelů ruských a sovětských, vystoupili sólisté a pěvecký soubor Závodního klubu 9. Květen. V rámci letošního Měsíci přátelství, uspořádala správa kina ve dnech 7.,8. a 9. Listopadu Dětský filmový festival

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová