O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 163a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Nebo školní stravovna, kde je situace naprosto neudržitelná (v prostorách s kapacitou 450 žáků se stravuje 610). Z došlých přepisů vzala rada na vědomí sbírky instrukcí okresního národního výboru, zprávu jeho plánovacího oboru o výhledu zařadění výstavby mateřské školy do plánu, rozhodnutí jeho odboru pro průmysl o dočasném uvolnění objektů garáží. Vývojového závodu státních silnic v Novém Městě na Moravě. Pro skladování obilí a konečně na požádání okresního národního výboru provedla zhodnocení jeho poslanců s. Remeše, dr. Rýdlové a Šincla.

O činnosti školské a kulturní komise podrobně informovala poslance její předsedkyně s. Kuchařová a o přípravě podzimních prací tajemník s. Skalník.

Plénum projednala dále resignaci s. Jánského na jeho funkci poslance místního národního výboru ve třetím volebním obvodu, odůvodněnou jeho přistěhováním do Trutnova. Okresní národní výbor byl požádán o vypsání doplňování volby.

V diskusi vystoupilo jedenáct poslanců a občanů o jejich diskusní příspěvky byly zaměřeny k nesprávném postupu nadřízených instancí při zrušení zemědělské školy, k otázce Horáckého muzea a k problémům ostatních novoměstských škol.

V jednomyslně přijatém usnesení schválena zpráva předsedy o činnosti rady a zpráva předsedkyně školské a kulturní komise, vzata na vědomí rezignace poslance Jánského, uložena zemědělské komise kontrolovat plnění plánu podzimních prací a plnění dodávky brambor a pověřit členy komise, aby kontrolovali plnění dodávek brambor soukromého sektoru, uloženo poslancům projednat s občany svých obvodů výpomoc při sklizni, která by řídila a sledovala průběh podzimních prací.

Oslavy Měsíce československého sovětského přátelství. Před zahájením informoval v městském rozhlase předseda městského výboru Svazu československo sovětského přátelství s. Vl. Černý o nejdůležitějších akcích, které budou v rámci Měsíce v našem městě uspořádány.

Oslavy byly zahájeny v předvečer 46. výročí Velké říjnové socialistické revoluce dne 6. Listopadu v 17 hodin na náměstí dr. J. Sekaniny shromáždění školní mládeže a novoměstských pracujících. Z improvizované tribuny je zahájil předseda městského výboru KSČ s. K. Mádle a předseda městského výboru SČSP s. Černý vyslal štafetu běžců s pozdravnou adresou, která oběhla náměstí a pokračovala Žďárskou ulicí k nemocnici, odkud byla štafeta

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová