O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 162a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Aby byla veřejnost našeho města informována o stavu prací na nově budované úpravě vody u Pohledce, uskutečněn v městském rozhlase rozhovor vedoucího vysílání s. H. Havlíčka s tajemníkem místního národního výboru s. F. Skalníkem, který odpověděl na položení mu otázky toto. Na úpravě vody, kterou provádějí krajské vodohospodářské stavby, pracuje se již dva měsíce, ale pro nedostatek pracovních sil (pracuje tam pouze šest zaměstnanců)pokračuje práce velmi pomalu, a při dosavadním tempu by trvaly nejméně rok. Je třeba vyčistit rýhu od úpravy u Pohledce k vodojemu na Holubce, která je dlouhá 1060m, aby bylo možno položit potrubí. Vzhledem k pokročilé době by bylo zapotřebí pro tuto práci mnoha lidí. K dokončení úpravy vody bylo by zapotřebí i odborných pracovních sil (zedníků, tesařů apod.). Až dosud pracovali zde odborníci z Komunálních služeb, Sportu, Chirany, nemocnice a pily, ale je zapotřebí je vyměnit. Na soboty a neděly byly organizovány brigády, ale pracovníků se dostavilo jen několik. Místní národní výbor očekával, že se z každé domácnosti (je jich ve městě 1400) dostaví alespoň jeden člen, ale nestalo se tak. Porozumění projevili pouze zaměstnanci aparátu místního národní výbor očekával, že se z každé domácnosti (je jich ve městě 1400) dostaví alespoň jeden člen, ale nestalo se tak. Porozumění projevili pouze zaměstnanci aparátu místního národního výboru, kteří společně s funkcionáři odpracovali na úpravně celodenní směnu. Ostatní závody a podniky by je měly následovat.

Šesté zasedání pléna místního národního výboru se konalo v Závodním klubu 9. květen dne 13. září 1963 za účasti 25 poslanců, poslance okresního národního výboru s. R. Remeše a 18 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady, situace ve školství a činnost školské a kulturní komise, průběh řeší a příprava podzimních prací, rezignace poslance místního národního výboru velmi podrobně informoval poslance předseda s. J. Konvalinka. Rada konala čtyři schůze a projednávali na nic tyto nejdůležitější záležitosti: přípravu na žně (za účasti zástupců všech tří zemědělských závodů ve městě) a žádost Domovní správy, aby na základě naléhavých připomínek občanů se sídliště učinila rada všechno opatření k tomu, aby se zlepšila situace v zásobování vodou. Na této schůzi rady byl přítomen vedoucí Okresní vodohospodářské správy, který seznámil její členy s postupem prací na stavbě rozšíření

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová