O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 161b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Schválené usnesení:1) Uloženo radě místního národního výboru zajistit prostřednictvím masových složek a patronátních závodů obsazení mlátiček o žních na druhé směny a organizovat pomoc při svozu obilí. 2) Komisí pro ochranu veřejného pořádku provést kontrolu po stránce bezpečnostní a provedení preventivních protipožárních prohlídek a zajisti žňové hlídky. 3) Komisi kulturní zaměřit se na zveřejňování dobrých výsledků docílených kolektivy i jednotlivci, a vyvolat mezi našimi zemědělskými závody soutěž s nejlepší denní výkon a žních. 4) Poslancům místního národního výboru za první pololetí 1963 a finanční komisi uloženo provést rozbor hospodaření v jednotlivých provozovnách.

V neděli 21. července byl uspořádán Mezinárodní družstevní den. Už 18. července byla otevřena v Závodním klubu výstava Oděvy a 21. července zahájena výstava cukrářského zboží a potravin v malém sále sokolovny. V pestrém a bohatém pořadu Družstevního dne uskutečněn dopolední koncert dechové hudby z Bobrové a dětské závodivé zábavné hry v aleji v parku v zámku. Odpoledne po projevu zástupce okresu předvedl Svazarmu letecké modely a jeho žďárský jezdecký oddíl ukázky jezdeckého výcviku. Vyvrcholením odpoledního programu bylo vystoupení Horáckého souboru písní a tanců Třebíčan z Třebíče a po něm koncert dechové hudby na sokolském stadiónu. V předvečer družstevního dne se konala v sokolovně taneční zábava. Průběh Družstevního dne možno pokládá vcelku za zdařilý.

Počátkem září vyzvala rada místního národního výboru všechno obyvatelstvo města k brigádnické výpomoci na výkopu pro potrubí nového vodovodního řádu z Pohledce. Těžká kalamita s pitnou vodou ve městě si vynutila radikální řešení zásobování obyvatelstva města vedou formou vybudování nových vodárenských zařízení v Pohledci. Přes veliké sliby ukázala se nakonec brigádnická výpomoc občanů málo účinnou a řada místního národního výboru se musela na liknavé obyvatele, kteří sice zle hubovali na nedostatek vody, ale ruce k dílu nepřiložili, obracet s dalšími rozhlasovými výzvami o výpomoc. Stalo se tak ještě 2. a 14. října.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová