O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 160b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dodávek zemědělských produktů probíhá dobře a lze předpokládat, že i celoroční plány budou úspěšně splněny. Předseda bytové komise s. Kopáček informoval radu o sestavení pořadníku na vyhrazené byty o některých dalších bytových záležitostech. Vzata na vědomí zpráva o činnosti komise místního hospodářství a spolu s ním jednáno o zrušení opravy lyží v r. p Sportovní a technické potřeby v Novém Městě na Moravě a o zřízení takové opravny o níž se už jedná dva roky, při Komunálních službách. Řešena situace ve výrobně sulfarezitu a schváleny některé personální změny. Členové rady žádali, aby jim byl předložen rozbor hospodaření této provozovny, poněvadž už stála velmi mnoho peněz a dosud řádně se z ní národnímu výboru nevrátily. Zprávu o činnosti Výboru žen přednesla v radě její předsedkyně s. A. Došlová. Uvedla v ní, že z finančního přebytku prvního plusu, pořádaného Výborem žen byla zakoupena pro jesle chladnička, robot, plynový sporák, pračka Romo a psací stroj, vše v hodnotě 8557 Kčs. Dále se zmínila o oslavě Mezionárodního dne žen, o uspořádání koncertu Váchova sboru moravských učitelek, o akci závazků na úklid města, výpomoci v jeslích a ve sběru odpadových surovina o zřízení prodejny polotovarů ve městě. Dále projednala rada, tři rozklady k bytovému pořadníku, vzala na vědomí připis dosazení správy Jáchymovských dolů týkající se odstranění závad v bytových jednotkách a rozhodla o zrušení Svítilovy uličky. Okresní národní výbor byl požádán o podporu při vybavení oddací síně a o zbourání Zezulákova domu za účelem rozšíření vozovky. Vzata na vědomí zpráva vedoucího kina o promítání festivalových filmů a Krajská správa spojů požádána o zařadění výstavby pošty v našem městě současně se zamyšlenou výstavbou automatické telefonní ústředny. Rada vyslovila souhlas se žádostí vedoucího hotelu. Panský dům s provozování činnosti na koupališti, projednala potřebu dokončení umývárny aut a vyslovila okresními národnímu výboru podiv nad jeho postoupení, při schvalování směrného územního plánu, k jehož projednávání nebyli zástupci města vůbec přízván. Požádala krajskou výrobní správu zemědělskou a odevzdání karanténní haly školnímu statku, vzala na vědomí odpověď krajského výboru KSČ k dotazu místního národního výboru o existenci střední všeobecně vzdělávací školy v našem městě a projednala možnost převzetí domů Domovní správy do socialistické péče, do konce roku 1963 jich má být převedeno padesát procent. Konečně projednala požadavek místní odbočky Svazu invalidů na doplnění sociální a zdravotní komise místního národního výboru o člena jejich organizace.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová