O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 160a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ve dnech 13. až 20. července prodlévali v našem městě milí zahraniční hosté učitelé a studentky dívčí střední školy ze Soisy sous Moutmorency ve Francii. Přijetí v sobotu 13. července ve večerních hodinách a příštího dne si prohlédli město Štursovu síň v Horáckém muzeu a budovu střední všeobecně vzdělávací školy. Odpoledne v sedmnáct hodin byly oficielně přivítání v Závodním klubu 9. května, při čemž provedena důstojná oslava francouzského Státního svátku. V dalších dnech si prohlédli závod Chiranu a nemocnici, kde besedovali o našem a francouzském zdravotnictví navštívili Brno, Slavkov a Mohylu mír na vrchu Žuráni, Vírskou přehradu, Muzeum knihy, zámek a ostatní památné budovy ve Žďáře nad Sáz. A konečně Sněžné, Svratku s hotelem Mánes a atelier Mistra Chocholáče. V pátek 19. července se hosté, kterým se u nás velice líbilo, s naším městem rozloučili tanečním večírkem, uspořádaným v Závodním klubu. Návštěva, o jejíž bezvadné uspořádání a hladký průběh měl největší zásluhu učitel střední všeobecně vzdělávací školy s. B. Svačina, nesporně přispěla k vzájemnému poznání mladých lidí našich i francouzských a upevnila mezi nimi vztahy srdečného přátelství.

Dne 19. července se konala v Závodním klubu páté zasedání pléna místního národního výboru za účasti 21 poslanců poslanců okresního národního výboru s. dr. Rýdlové a s. Pličzky a 12 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva předsedy o činnosti rady od posledního zasedání pléna, zpráva o hospodaření za první pololetí 1963, sociální péče a zdravotnictví v obci, příprava na žně, zrušení Svítilovy uličky a schválení usnesení.

Zprávu o činnosti rady přednesl předseda s. J. Konvalinka. Rada konal tři schůze, na nichž projednala kontrolu podkladů pro vypracování směrného územního plánu, plnění dodávek zemědělských produktů, zprávu komise místního hospodářství a činnost Výboru žen. Pokud jde o směrný zastavovací plán a jeho předběžné podklady, připojila rada některé připomínky, jako například tu, že v plánu se počítá pro naše město a pro rok 1970 s pěti tisíci obyvateli a zatím již k 1. červenci 1963 jich bylo 5278 trvale přihlášených k pobytu a 723 k pobytu přechodnému. Okresními národnímu výboru dodány podklady pro sedmiletý plán. V r. 1964 se počítá s dokončením silnice k pekárnám, se stavbou mateřské školy se nezávazně počítá v r. 1965. Rada vyslovila s tímto rozhodnutím plánovacího odboru okresního národního výboru nesouhlas, poněvadž v původním pětiletém plánu byla stavba mateřské školy zařaděna do r. 1965. Rada vyslovila s tímto rozhodnutím plánovacího odboru okresního národního výboru nesouhlas, poněvadž v po úvodním pětiletém plánu byla stavba mateřské školy zařaděna do r. 1964, a nynější rozhodnutí ji znovu oddaluje, jak už se stalo několikrát. Plnění

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová