O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 15b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

K 38. výročí Velké říjnové socialistické revoluce byly zahájeny přípravy k oslavě už v září a v říjnu letošního roku. Předsedou komise pro provedení oslavy byl prof. Rudolf Svačina, předseda kulturní komise při MNV. K oslavě byla organizována štafeta, v neděli dne 6. listopadu byl organizován průvod s věnci, které budou položeny na hroby padlých městských vojáků. V neděli dne 6.listopadu večer bylo vzpomenuto tohoto významného výročí představením barevného filmu Tanková brigáda. Představení bylo doplněno proslovem a zpěvními čísly pěveckého souboru pod vedením ředitelky hudební školy s. Procházkové. Velkou radost z výročí měly naše děti. Kroužku československo-sovětského přátelství na jedenáctileté střední škole, který vede učitel s. Miroslav Hošpes, se podařilo zjistit adresu a navázat trvalý písemný styk s kapitánem Grigorijem Tiodevocičem Smirnovem, jenž byl velitelem vojenské jednotky, která jako první vnikla dne 10. května 1945 do našeho města a vyrvala je z rukou německých fašistických okupantů. Kapitán G. F. Smirnov žije dnes v Lukašovce na Ukrajině, kde je ředitelem sedmileté střední školy. Pionýři našich škol pozvali s. Smirnova k návštěvě našeho města, která se má uskutečnit během příštího roku. V rámci měsíce československo-sovětského přátelství byla uskutečněna řada dalších kulturních podniků, které mají ještě více přispět k vzájemnému poznání a prohloubení vřelého přátelství a spojenectví československého a sovětského lidu. Byla vykonána výstava sovětské knihy, místní kino sehrálo sovětské filmy Seznámení, Romeo a Julie, natočený podle slavné tragedie Williama Shakespeara, barevný film Lela ze samoty a dokumentární film 376 dní na plovoucí kře. Celkově lze hodnotit letošní průběh měsíce československo-sovětského přátelství velmi kladně.
Rada MNV jednala dne 11. listopadu se zástupcem tělovýchovné jednoty Slovan o stavbě tělocvičny na místě dřívější rozestavěné školy. Zástupce tělovýchovy s. Vladimír Hošpes informoval přítomné, že pro nedostatek finančních prostředků nelze se stavbou tělovýchovného
 

Rok: 
Tagy: