O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 15a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

mezi zemědělci a nutnosti jejich odstupu do JZD. Dále byla podána zpráva o jednání delegace, vyslané do Prahy v záležitosti zachování zdravotní školy v našem městě. Jednání nebylo úspěšné, delegace nebyla ministrem zdravotnictví přijata a zdá se, že o osudu zdravotní školy je již definitivně rozhodnuto.
Horácké museum v Novém Městě na Moravě chce rozšířit svou uměleckou reprodukci v městskou galerii, která by měla být umístěna v místnostech býv. zámku po zrušené zdravotní škole. Do galerie by přešly všechny obrazy a sochy z Horáckého musea a ty by byly doplněny dalšími, případně by mohly být vypůjčeny některé věci z Müllerovy galerie, reps. by mohla tato galerie být součástí městské galerie. Je třeba otázku zřízení městské galerie stále sledovat, protože město je tím povinno po Janu Štursovi i dalším výtvarníkům, především Karlu Němcovi, Oldřichu Blažíčkovi, Josefu Jamborovi a dalším.
Začátkem září bylo jednáno se zástupci Jáchymovských dolů, nár. podniku, kutací skupiny Žamberk o pronajmutí místností pro tento podnik, který bude provádět v okolí města geologický průzkum.
Dne 11. září 1955 byl konán v malé místnosti hudební školy v novém Městě na Moravě koncert klavírní virtuosky, známé zejména ze svého účinkování v pražském rozhlasu, Věry Řepkové. Koncert byl skvělý, závadou podniku byla malá místnost, v níž se koncert konal za poměrně velkého zájmu našeho obecenstva.
Schůze plena místního národního výboru dne 30. září 1955 se zabývala především zemědělskými otázkami, a to postupem podzimních prací, vybíráním, sklizní a dodávkami brambor. Protože sklizeň brambor vázne, bylo usneseno organizovati na dny 1. a 2. října národní směnu, získat pro ni co největší počet osob a zajistit co nejvíce dopravních prostředků. Na schůzi byl předán městskému knihovníkovi Jindřichu Rozsypalovi diplom a čestné uznání za vzorné vedení a správu městské knihovny.
 

Rok: