O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 158a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Oslava Dne vítězství a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se konala 8. května v podvečerních hodinách. V devatenáct hodin se shromáždila školní mládež a novoměstští pracující před budovou Horáckého muzea, odkud vyšel průvod, v jehož čele nesen věnec, na místní hřbitov k hrobům pochovaných zde rudoarmějců. Po položení věnců recitovala žákyně základní devítileté školy Danielová báseň, promluvil předseda místního národního výboru s. J. Konvalinka a na závěr zazpíval pionýrský soubor s. Svačinové ze základní devítileté školy.

Přechodné potíže v zásobování masem a masnými výrobky, sobeckost některých našich spoluobčanů a fronty před prodejnami Masny vynutily si některá opatření, nutná pro spravedlivější rozprodej masa. Na žádost většiny občanů bylo učiněno rozhodnutí, aby při prodeji masa byli přítomni členové spotřebitelských rad, kteří by zaznamenávali kupující a počet rodinných příslušníků. Tím bylo zabráněno přecházení konzumentů z jedné prodejny do druhé, rodinám s větším počtem členů zajištěny vyšší dávky masa a zaměstnaným ženám umožněn nákup pro celý den.

Pro nebezpečí zhroucení domu č. 6 na náměstí dr. I. Sekaniny, který je jako starobylý měšťanský dům chráněn. Památkovou péčí, bylo nutno v polovině května přemístit prodejnu kusového zboží textilu do druhého poschodí budovy místního národního výboru a vystěhovat rodinu veterináře dr. Slezáka. Na sobotu 25. a neděli 26. května byla vyhlášena národní směna k odstranění následků letošní velmi kruté zimy. Dobrovolné pracovní brigády žáků a učitelů našich kol, členů a zaměstnanců místního národního výboru, Okresního ústavu národního zdraví a pracujících ze závodů nastoupily k našemu koupališti, aby pomohly dokončit dílo tak důležité pro rekreaci obyvatelstva našeho města i hostů, kteří k nám v letních měsících přijíždějí. Účast byla značná, ale přesto mnoho těch, kteří velmi rádi moc mluví a kritizují, ale málo nebo nic nedělají zůstalo doma.

Dne 7. června se konalo čtvrté zasedání pléna místního národního výboru, tentokrát v sále Závodního klubu 9. květen (v dosavadní zasedací síni umístěna provizorně prodejna kusového textilu). Bylo přítomno dvacešest poslanců a šest občanů. Na pořadu jednání byla činnost rady od posledního

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová