O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 157b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V závěru schůze jednomyslně schváleno toto usnesení: 1) Plénum schvaluje zprávu předsedy místního národního výboru o činnosti rady od posledního zasedání pléna. 2) Ukládá se komisi pro výstavbu, aby projednala se závodními organizacemi RVH ve městě možnost brigádnické výpomoci na dokončení akcí Z, zvláště koupaliště. 3) Ukládá se radě místního národního výboru podat návrh na rozšíření komise cestovního ruchu a na zastoupení v okresní komisi. 4) Schvaluje se návrh na sloučení plánovací a finanční komise včetně kádrových změn.

Oslava Svátku práce. Už týden před prvním květnem vyzvala rada místního národního výboru rozhlasem všechno obyvatelstvo města, aby k tomuto dni, kdy se k nám sjedou občané z celého okolí, vyzdobila domy, výkladní skříně, okna a ulice praporky, obrazy a květinami a přitom aby nezapomněla odstranit před svými domy zimní špínu a všechno řádně uklidilo.

V předvečer svátku bylo naše město vkusně vyzdobeno. Jenom počasí neodpovídalo předsváteční náladě, protože bylo hodně chladno a občas přeprchalo. V den svátku se však oteplilo a zářící slunce během dopoledne dodalo slavnosti pěkný a působivý rámec. Městský rozhlas zahájil sváteční den budíčkem v 6 hodin ráno, po němž následovalo pásmo recitací, hudby a zpěvů, které s pionýry a svazáky základní devítileté a střední všeobecně vzdělávací školy připravil s. dr. Mikulec. Obvyklý sraz účastníků prvomájové oslavy byl u nemocnice, odkud v devět hodin vyrazil mohutný průvod k slavnostnímu pochodu městem. Šlo v něm žactvo novoměstských škol, pionýři, svazáčci, sportovci, požárníci, příslušníci závodních milic a pracující ze závodů novoměstských i okolních. Vlastní slavnost před tribunou na náměstí I. Sekaniny zahájila hudba zahráním Státní hymny a předseda místního výboru Národní fronty s. L. Novák. Proslov k letošnímu Svátku práce měl člen krajského výboru Komunistické strany Československa s. Fajkus. Slavnosti byla přítomna delegace okresního výboru KSČ, jejímiž členy byli s. Hamerník, Jelínek a Štůlová. Po zakončení slavnosti zahráním Internacionály koncertovaly na náměstí hudby a odpoledne se konaly na hřišti u sokolovny tradiční sportovní hry mládeže.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová