O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 157a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

město. Pracovníci ústavu vedeni inž. Schulzetem už město navštívili a opatřili si potřebné podklady. Plán má být dokončen do konce třetího čtvrtletí 1963 a po schválení se má stát základem pro řízení další výstavby našeho města.

O cestovním ruchu a o práci komise pro cestovní ruch podal zprávu její předseda s. Herman. Komise se v loňském roce sešla třikrát a jednu schůzi měla společnou s odborem turistiky tělovýchovné jednoty Sokol. Schůze byly velmi špatně navštěvovány a někteří členové práci komise prostě ignorovali a na schůze nechodili vůbec. Předseda komise se zúčastnil porady o jízdních řádech vlaků a autobusů. Železniční doprava městu nevyhovuje hlavně směrem od Prahy, kde je například třeba u večerního jediného spojení čekat ve Žďáře nad Sáz. od 20,40 hod. až do 23,25 hod. na vlakové spojení do Nového Města. Také spojení na Brno není vhodné, hlavně dopoledne, kdy první vlak odjíždí v 5,50 a další až v 13,20 hod. Vyhovující je autobusová doprava ve všední dny, nikoliv však v neděli, což škodí turistickému ruchu. Pokud jde o poměry ubytovací, v nocležnách tělovýchovné jednoty Sokol je 96 lůžek, z nichž 34 ve staré sokolovně a 62 v tělovýchovném středisku. Jsou však zde ubytováni zaměstnanci Jáchymovských dolů (ti se však brzy odstěhují do nových svobodáren) a Chirany. I místní hotely jsou obsazeny zaměstnanci Jáchymovských dolů, tím se zmenšuje ubytovací kapacita omezuje se turistický ruch. Práce turistického odboru Sokola je velmi dobrá. Jeho členové, s. Tulis, Čejková a Košíková, se obětavě věnují především mládeži místních škol při pravidelných nedělních vycházkách. Akce Sto jarních kilometrů se zúčastnilo 75 mladých i dospělých. Vyznačeno 120 km turistických cest. Každoročně ustavuje odbor turistiky turistickou stanovou základnu pro mládež, bývala u vesnice Zubří, letos bude u chaty Mercedes v počtu dvaceti stanů pro čtyřicet chlapců a děvčat.

Potom projednán a schválen návrh rady na sloučení plánovací a finanční komise. Z funkce předsedy plánovací komise odvolán s. Messenský a členové komise s. Vorlíčková a Zoubek. Z aktivistů odvoláni z komise pro nečinnost s. Bartoš, Havlík a Doležal a z členů aktivistů komise finanční odvoláni pro nezájem o práci s. Šír a Lukeš. Novým předsedou sloučené komise navržen a zvolen s. Jan Mokrý, a za členy zvoleni s. Messenský, Černý, Zpěvák, Hošek, Jánských, Jambor, Bělohlávek, Bílek a Špinar. Diskusní příspěvky se týkaly především připomínek k předneseným referátům a dále potíží se zásobováním masem (fronty) a opatření k nápravě, např. zapisování zákazníků při nákupu, rozvozu masa a jeho nepravidelností, uzavíracích dní v místních hotelích a den v kadeřnictví.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová