O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 156b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Komunální služby na třetím místě. Citelný pokles tržeb od obyvatelstva se projevuje u autotaxi, v kadeřnictví, zahradnictví a u pohřební služby. Na vyrovnání manka v plánu bude vypracován harmonogram. Dnem 23. dubna 1963 bylo dáno do provozu kadeřnictví v nemocnici. Za Domovní správu podal informace s. Messenský. Uvedl, že naše Domovní správa obhospodařuje 36 domů s 271 byty a 16 jednotek nebytových. Hospodaří vcelku dobře. Během měsíce května má být převzato dalších 72 bytových jednotek a kotelna. Svou zprávu doplnil ještě s. Messenský připomínkami k hospodaření místního národního výboru a organizací jím spravovaných, podle čtvrtletního výkazu o příjmech a vydáních za první čtvrtletí 1963.

O plnění akce Z, generálních oprav a v činnosti komise pro výstavbu hovořil člen rady s. Jiří Mareček. Uvedl, že akce Z má pro letošní rok podle plánu k dispozici na koupaliště 63.000 (hodnota díla 150.000) zábradlí k sokolovně 2000 (hodnota 5000), úprava komunikací 50.000 (hodnota 120.000) a adaptaci jeslí 20.000 (hodnota 60.000). Celkem je k dispozici 135.000 a máme vytvořit dílo v hodnotě 345.000 Kčs. Na koupališti nutno letos dokončit povrchovou úpravu hráze, pláže a okolí rybníka, šatny a zřídit záchody a zdroj pitné vody. U dětského brouzdaliště má být zřízeno ještě pískoviště, sprchy a nějaké zařízení atraktivní. Pitná voda bude získána zřízením study. Většina prací bude třeba provést brigádnicky. Zatím se písemně k této práci zavázal učitelský sbor základní devítileté školy (109 hod.), střední všeobecně vzdělávací školy (702 hod.) a Výbor žen (114 hod.). Vybudování příjezdové komunikace, autoparkoviště a sportovních zařízení (plavecký bazén a skokanský můstek) bude nutno provést až v příštích letech jako akci samostatnou. Druhou akcí, která se dokončuje, je adaptace jeslí z nocleháren u tělovýchovného střediska. Chybí kompletace vodovodu a elektrická přípojka. Na zakoupení kabelu není peněz, ale mohly by pomoci Jáchymovské doly nebo Brněnské rozvodné závody. V rámci úpravy komunikací bude provedena úprava Smetanovy ulice. Je třeba vykopat dešťové šachty, provést urovnání terénu, dokončit položení obrubníků a navést štěrk. Dalo by se to provést brigádnicky a uválcování a asfaltový nátěr by provedl Silniční vývoj. V Pohledci bude proveden asfaltový nátěr ulic v nové čtvrti, což si vyžádá asi 15.000 Kčs nákladu. Zbytku finančních prostředků bude použito na úpravu ulice Štursovy v tak zvané pasáži. Komise se schází pravidelně v úterý a účast členů se pohybuje kolem osmdesáti procent. V rámci své kompetence rozhoduje samostatně a proti jejím rozhodnutím nebylo v letošním roce žádných odvolání. V současné době zpracovává Krajský projektový ústav v Jihlavě směrný územní plán pro naše

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová